W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 21 września (poz. 108) opublikowana została interpretacja ogólna MF dotycząca rozliczania przez pracodawcę przychodów z tytułu wykorzystywania przez pracowników służbowych samochodów do celów prywatnych. Spory w tym zakresie trwały od 2015 roku. Wątpliwości dotyczyły przede wszystkim paliwa. Organy podatkowe często nakazywały traktować je osobno i doliczać wartość zużytej benzyny do przychodu pracownika.

Utrzymanie i użytkowanie samochodu mieści się w ryczałcie

Z wydanej właśnie interpretacji ogólnej wynika jednak, że ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje ponoszone przez pracodawcę koszty związane z utrzymaniem i ogólnym użytkowaniem samochodu, przykładowo takie jak: paliwo, ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, okresowe przeglądy, które zakład pracy – jako właściciel samochodu – musi ponieść, aby samochód był sprawny i mógł uczestniczyć w ruchu drogowym. MF podkreśla jednak, że używanie tak udostępnionego samochodu czasami wiąże się z dodatkowymi kosztami, takimi jak opłaty parkingowe, czy opłaty za przejazdy autostradą, które nie mogą być uznawane za świadczenia objęte kwotą ryczałtu. Ustawodawca wskazał bowiem wyraźnie, że chodzi o świadczenie związane z wykorzystaniem samochodu służbowego (czy z oddaniem do używania – bezpłatnie – dla celów prywatnych), a nie wszelkimi pochodnymi kosztami związanymi z podróżą samochodem udostępnionym do wykorzystywania w celach prywatnych.

 

Kwota ryczałtu zależy od pojemności samochodu

Oznacza to zatem, że pracodawca – jako płatnik PIT – z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika jest zobowiązany rozpoznać po stronie tej osoby wyłącznie przychód w wysokości ryczałtowej określonej, zgodnie z art. 12 ust. 2a-2b ustawy o PIT, który podlega opodatkowaniu PIT, jako przychód ze stosunku pracy. Pracodawca nie ma natomiast obowiązku odrębnie pobierać podatku od paliwa, ani żadnych innych kosztów eksploatacji pojazdu. Przychodem podatnika jest zatem jedynie kwota 250 zł lub 400 zł miesięcznie. Niższa wartość dotyczy samochodów o pojemności do 1600 cm sześć.; wyższa ma zastosowanie do pojazdów większych.

Zobacz więcej: Paliwo w samochodzie ciągle źródłem sporów z fiskusem >>

Paliwo w firmowym samochodzie bez dodatkowego podatku >>

NSA: Paliwo w służbowym samochodzie nie jest przychodem pracownika >>