Ministerstwo Finansów przygotowało zmianę przepisów, ponieważ w poprzednim stanie prawnym podatnik, który otrzymał na własność w 2023 r. laptopa albo bon na zakup laptopa, uzyskuje podatkowy przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Powinien więc wykazać jego wartość w zeznaniu za 2023 r. Wszystko przez to, że nie dodano wcześniej odpowiedniego zwolnienia. 

Chodzi o sprzęt otrzymany w 2023 r. na podstawie ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Na podstawie tych przepisów przekazano:

  • laptopy – rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz uczniom publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne oraz
  • bony na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego – nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych.

Celem tej ustawy było wyposażenie uczniów i kadry nauczycielskiej w narzędzia, które wspomogą rozwijanie ich kompetencji cyfrowych oraz zdobywanie wiedzy przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu.

Na podstawie art. 22 par. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej minister finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, zaniechać poboru podatków. 

- Rozporządzenie Ministra Finansów rozwiąże problem opodatkowania - wyjaśnia resort. 

Czytaj również: Koniec z programem "Laptop dla ucznia" >>