Skarbówka pozwala skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej na zakup laptopa, ale musi to być sprzęt „zindywidualizowany". Tak było w przypadku mężczyzny, który ma orzeczenie o niepełnosprawności narządu ruchu oraz dużą wadę wzroku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się w interpretacji z 29 września 2023 r. (nr 0111-KDSB2-2.4011.278.2023.2.AP), że przysługuje mu ulga na nabycie sprzętu ułatwiającego wykonywanie pracy zdalnej. 

- Podejście organów podatkowych jest słuszne. O prawie do odliczena wydatków zdecydował fakt, że sprzęt jest przystosowany do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej. W przypadku standardowego komputera odliczenie byłoby trudne. Jednak w sprawie analizowanej przez dyrektora KIS podatnik udowodnił, że jest to sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności życiowej konkretnej osoby -  mówi Grzegorz Grochowina, szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce.  

Czytaj również: Montaż klimatyzacji w mieszkaniu z ulgą rehabilitacyjną >>

Decyduje indywidualny charakter sprzętu

Z wnioskiem o interpretację wystąpił mężczyzna, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności narządu ruchu, co utrudnia mu pracę na stanowisku niedostosowanym ortopedycznie. Posiada też inne orzeczenie z powodu dużej krótkowzroczności. Mężczyzna jest zatrudniony na umowę o pracę, a ze względu na ograniczenia zdrowotne pracuje zdalnie. 

Do wykonywania pracy w warunkach home office planuje zakup:

  • fotela ortopedycznego biurowego dostosowanego do sylwetki (ze względu na schorzenia kręgosłupa);
  • komputera lub laptopa o odpowiedniej specyfikacji (stworzonego na zamówienie), zezwalającego na użycie powiększenia ekranu, lupy i audiodeskrypcji;
  • monitora komputerowego dostosowanego do dużych rozdzielczości oraz powiększeń;
  • telefonu komórkowego posiadającego odpowiednio duży lub podwójny ekran dla czytelności, zezwalającego na uruchamianie aplikacji dotyczących śledzenia stanu zdrowia;
  • zegarka - opaski monitorującej stan zdrowia, tętna i upadki (do połączenia z telefonem).

Chciał uzyskać potwierdzenie, że na wszystkie te wydatki przysługuje mu ulga rehabilitacyjna.  Uzasadniał, że zarówno sprzęt komputerowy, jak i fotel zostaną stworzone na zamówienie, zachowując indywidualny charakter. Monitor, zegarek i telefon zostaną wybrane z istniejącej oferty rynkowej na podstawie indywidualnych potrzeb zdrowotnych podatnika.

Wszystkie wydatki zostaną udokumentowane fakturą wystawioną na podatnika, zawierając wszystkie wymagane dane (kupującego, sprzedającego, rodzaj towaru ze wskazaniem marki/nazwy modelu) oraz zapłaconą kwotę.

 

Nowość
Nowość

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Ulga na sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności życiowych

Dyrektor KIS przyznał mu rację. Stwierdził, że mężczyźnie przysługuje ulga na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że odliczeniu mogą podlegać wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Wyjątkiem jest sprzęt gospodarstwa domowego.

Dyrektor KIS zgodził się, że wymienione sprzęty stanowią narzędzia pomocne i ułatwiające codzienne życie – ze względu na ich wpływ na stan zdrowia podatnika, zdolność do pracy zawodowej oraz spersonalizowany lub dopasowany do niepełnosprawności charakter. 

Co więcej przyznał, że w wyniku rozwoju techniki zwiększa się też liczba urządzeń objętych ulgą. Telefon staje się narzędziem rehabilitacji dzięki zainstalowaniu na nim specjalnej aplikacji. 

- Aktualny rozwój nauki i techniki, w wyniku którego są wprowadzane na rynek nowe urządzenia i doskonalone dotychczas funkcjonujące na rynku urządzenia, powoduje, że urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, stają się również urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Zainstalowanie na sprzęcie oprogramowania lub aplikacji, które zmniejszają ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z pana niepełnosprawnością, co również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych - twierdził w interpretacji dyrektor KIS. 

Według Ministerstwa Finansów, istotnym warunkiem odliczenia wydatków na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych jest to, aby zakupione przedmioty były niezbędne w rehabilitacji. Ma to miejsce wtedy, gdy:

  • pomiędzy rodzajem nabytego przedmiotu a rodzajem niepełnosprawności istnieje ścisły związek oraz
  • przedmiot ten jest wykorzystywany (używany) w rehabilitacji, przywraca sprawność organizmu lub ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych.

To sprawia, że ten sam przedmiot u jednej osoby niepełnosprawnej będzie podlegał odliczeniu, a u drugiej nie.

Również dyrektor KIS w interpretacji z czerwca 2017 r. (0115-KDIT2-2.4011.45. 2017.2.MM) wyjaśnia, że laptop jest dobrem powszechnego użytku, przeznaczonym dla wszystkich osób, niezależnie od stanu zdrowia. Indywidualne cechy zyskuje, gdy zostaje wyposażony np. w klawiaturę z alfabetem Braille'a czy oprogramowanie umożliwiające sterowanie głosem komputerem.

Można odliczyć całość wydatków

- Wydatki na zakup zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, należą do tzw. wydatków nielimitowanych. To oznacza, że ustawa o PIT nie przewiduje limitu kwotowego ich odliczenia. Podatnik może je odjąć od dochodu w faktycznie poniesionej wysokości, na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie. Taki dokument musi zawierać: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego towar lub usługę; rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty - mówi Grzegorz Grochowina. 

Jak wyjaśnia Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentów, które potwierdzają ich poniesienie. Może to być np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, o ile wynika z nich kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił. Nie ma też znaczenia, czy podatnik poniesie wydatek w kraju czy za granicą. Do przeliczenia poniesionych wydatków w walucie obcej na polskie złote stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.