Ulga rehabilitacyjna pozwala osobom niepełnosprawnym odliczyć kilkanaście różnych typów kosztów, których katalog został wymieniony w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Są wśród nich zarówno wydatki limitowane, np. na leki czy używanie samochodu osobowego, jak i nielimitowane, np. na sprzęt rehabilitacyjny czy przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym drugim przypadku można odliczyć faktycznie poniesione koszty.

Katalog jest dość szeroki i mieszczą się w nim wydatki, które co do zasady nie kojarzą się z rehabilitacją, ale mają ułatwić osobie niepełnosprawnej codzienne funkcjonowanie. Co ważne, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza nowe, korzystne dla podatników rozwiązania – mówi Grzegorz Grochowina, szef Zespołu Zarządzania Wiedzą w Departamencie Podatkowym w KPMG w Polsce.

Klimatyzacja ułatwia funkcjonowanie

Przykładem jest jedna z najnowszych interpretacji (nr 0112-KDIL2-1.4011.247.2023.2.KP) uzyskana przez kobietę, która ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. W 2022 r. kupiła i zamontowała klimatyzację w mieszkaniu, które jest bardzo nasłonecznione i nagrzewa się w upały. Dyrektor KIS potwierdził, że wydatek na zakup i montaż klimatyzacji uprawnia do ulgi, ponieważ ułatwia codzienne funkcjonowanie.

Zobacz orzeczenia:

 

Wskazał na art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym osoba niepełnosprawna może odliczyć wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepis ten nie określa szczegółowo rodzaju wydatków, ani nie zawiera wyłączeń. Dyrektor KIS wyjaśnił, że adaptacja i wyposażenie lokalu mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie w tym lokalu, biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności. Dlatego w przypadku każdego niepełnosprawnego mogą to być inne wydatki, odzwierciedlające jej potrzeby.

- Osoba niepełnosprawna może odliczyć poniesiony wydatek niezależnie od tego, jakie schorzenie jest podstawą wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Warunkiem jest wykazanie związku pomiędzy tym wydatkiem a niepełnosprawnością w taki sposób, by organy podatkowe mogły uznać, że został on poniesiony w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz, że pomiędzy rodzajem poniesionego wydatku a niepełnosprawnością istnieje ścisły związek, np. okazując się zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę stosownie do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej – wyjaśnił dyrektor KIS.

Sprawdź też: Czy wydatki na remont domu (adaptacja strychu), w którym będą mieszkać niepełnosprawni rodzice, będący na moim utrzymaniu, mogę odliczyć w ramach rehabilitacyjnej? >>

 

Nowość
Nowość

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

 

Ulga na wyposażenie mieszkania

-To niewątpliwie korzystne stanowisko. Warto zwrócić uwagę, że odliczenie nie zostało zarezerwowane dla specjalistycznego sprzętu. Ulga przysługuje co do zasady na standardowy sprzęt i wyposażenie mieszkań. Należy jednak pamiętać, że w razie kontroli podatnik będzie musiał udowodnić zasadność poniesienia danego wydatku  – mówi Grzegorz Grochowina.

Inna nowa interpretacja (nr 0113-KDIPT2-2.4011.281.2023.2.AKU) potwierdza możliwość objęcia ulgą kosztów remontu. Dyrektor KIS zgodził się na odliczenie kosztów remontu łazienki i wymiany wanny na kabinę prysznicową. Sprawa dotyczyła kobiety, która uzyskała orzeczenie o niepełnosprawności ze względu na chorobę kręgosłupa. Dyrektor KIS potwierdził, że może odliczyć koszty zakupu materiałów budowlanych: płytek podłogowych, ściennych, kabiny, armatury, baterii, sedesu, umywalki, koszty demontażu obecnego stanu oraz montażu zakupionych urządzeń sanitarnych i położenie płytek.

Wcześniej w interpretacji nr 0115-KDIT2.4011.744. 2020.1.MM dyrektor KIS zgodził się, że ulga rehabilitacyjna przysługuje na montaż instalacji fotowoltaicznej i wymianę pieca.

- Należy zwrócić uwagę, że osoby remontujące swój dom i instalujące nowe źródła ciepła, mogą skorzystać z jednej z dwóch ulg podatkowych: ulgi rehabilitacyjnej albo termomodernizacyjnej. Jedna i druga pozwalają odliczyć poniesiony wydatek od dochodu. Wymagają jednak spełnienia innych warunków - mówi Agata Malicka, współwłaścicielka biura rachunkowego.

Przypomnijmy, że warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest m.in. posiadanie przez podatnika orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Poniesiony wydatek nie może być też w żadnej formie dofinansowany, np. przez NFZ.

Z kolei ulga termomodernizacyjna, określona art. 26h ustawy o PIT, pozwala odliczyć wydatki do limitu 53 tys. zł. Zgodnie z ust. 5 ustawy o PIT odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane), np. z Funduszu Ochrony Środowiska. Konieczne jest poniesienie ciężaru ekonomicznego.

Trudniej odliczyć wydatki na sprzęt

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT ulga przysługuje również na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

W tym przypadku trudniej skorzystać z odliczenia ze względu na fakt, że sprzęt musi mieć charakter „indywidualny”– mówi Agata Malicka. I na potwierdzenie przytacza najnowszą interpretację nr 0111-KDSB2-1.4011.97.2023.2.AM dotyczącą rozliczenia laptopa. Zapytał o to ojciec dziecka z zespołem Aspergera, któremu laptop ułatwia kontakty społeczne. Jest też wykorzystywany do nauki, dzięki programom dla dzieci ze spectrum autyzmu.

Ojciec argumentował, że wydatek na jego zakup powinien być odliczony, ponieważ ułatwia wykonywanie czynności życiowych. Dyrektor KIS stwierdził jednak, że „laptop to ogólnodostępne urządzenie techniczne i mieści się w kategorii dóbr powszechnego użytku, z których w zwykły sposób korzystać może ogół osób, niezależnie od faktu ewentualnej niepełnosprawności”. Jeśli więc nie wyróżnia się jakimiś indywidualnymi cechami związanymi z niepełnosprawnością dziecka, to nie spełnia on kryteriów „indywidualnego sprzętu” niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT.

Pod koniec 2022 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił też na niekorzyść podatników dwie interpretacje dotyczące odliczenia skutera trójkołowego (nr DOP3.8222.341.2020.CNRU) i hulajnogi elektrycznej z siodełkiem (DOP3.8222.342.2020.CNRU). Stwierdził, że są to sprzęty powszechnego użytku, bez cech indywidualnych, a niepełnosprawni mogliby odliczyć jedynie koszty przystosowania takich pojazdów do swoich potrzeb.