W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi księgowe. Zgłosił się do mnie klient, który zamknął już swoją działalność gospodarczą, ale potrzebuje jeszcze pomocy w wyprowadzeniu zaległości księgowych, które pojawiły się jeszcze w trakcie funkcjonowania jego firmy. Czy za wykonane usługi mogę wystawić fakturę na dane tej zamkniętej już działalności?

Wystawienie faktury na zamkniętą firmę

Faktura dokumentująca usługi księgowe powinna zostać w przedstawionej sytuacji wystawiona na imię i nazwisko klienta (co jest regułą w przypadku faktur wystawianych osobom fizycznym) oraz jego adres zamieszkania. Wystawienie faktury na dane firmy nie będzie w przedstawionej sytuacji prawidłowe (zwłaszcza, że firma ta już nie istnieje).

 

Jak stanowi art. 106e ust. 1 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u., faktura powinna zawierać, między innymi, imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy. W świetle tego przepisu – wbrew przekonaniu wielu podatników – w przypadku faktur wystawianych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą należy przede wszystkim wskazywać na fakturach ich imię i nazwisko (nazwa firmy jest elementem fakultatywnym i drugorzędnym). Takie też stanowisko reprezentują organy podatkowe (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 maja 2013 r., IPPP2/443-239/13-2/RR czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 lipca 2013 r., ILPP2/443-337/13-2/MN).

LEX Księgowość - łatwiejsza praca każdego księgowego >

Faktura na nieistniejącą firmę

Nieco inaczej ma się rzecz, jeżeli chodzi o podawanie adresów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Przyjmuje się bowiem, że jeżeli osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności, jako adres na fakturach należy podawać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (zob. przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 maja 2014 r., IPTPP1/443-128/14-4/AK czy stanowiące zmianę interpretacji indywidualnej pismo ministra finansów z 5 czerwca 2014 r., PT8/033/36/274/WCH/14/RD52006).

Zobacz również: Rządowy system wystawiania faktur przyspieszy zwrot VAT i ułatwi kontrolę >>

Wróżka nie musi mieć kasy fiskalnej >>

Nie dotyczy to jednak przedstawionej sytuacji, gdyż osoba fizyczna, której ma zostać wystawiona faktura nie prowadzi już działalności gospodarczej. W konsekwencji faktura dokumentująca usługi księgowe powinna zostać w przedstawionej sytuacji wystawiona na imię i nazwisko klienta (co – jak zostało wskazane – jest regułą w przypadku faktur wystawianych osobom fizycznym) oraz jego adres zamieszkania. Wystawienie faktury na dane firmy nie będzie w przedstawionej sytuacji prawidłowe (zwłaszcza, że firma ta już nie istnieje).