Pewna wróżka zwróciła się Ministerstwa Finansów z istotnym problemem podatkowym. Prawo podatkowe jest tak skomplikowane, że w znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytanie nie pomogły jej ani karty, ani szklana kula. Wróżka nie wiedziała bowiem, czy musi wystawiać paragony i korzystać z kasy fiskalnej.

Z opisu jej sytuacji wynikało, że nasza czarodziejka zajmowała się wróżeniem, ezoteryką i astrologią. Świadczyła usługi ezoteryczne zarówno dla firm i różnych podmiotów gospodarczych, jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Nie sprzedawała żadnych towarów – to, jak się zaraz okaże, było ważne. W jej ofercie nie było magicznych kamieni, talizmanów, ani amuletów. Nie sprzedawała też magicznych mieszanek na pomyślną przyszłość. W jej ofercie były tylko usługi… i wątpliwości – stosować kasę fiskalną, czy nie stosować. Warto też dodać, że wróżka nie przyjmowała gotówki. Wszystkie płatności na jej rzecz realizowane były przelewem na jej konto bankowe. Z prowadzonych przez nią ewidencji jednoznacznie wynikało także, która wpłata dotyczyła której usługi. Okazało się, że dzięki takiemu rozwiązaniu uniknęła konieczności zakupu kasy fiskalnej.

 

Zwolnienie z obowiązku wystawiania paragonów

W interpretacji nr 0111-KDIB3-2.4012.755.2020.1.MN dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził jednoznacznie - jeśli wróżka przyjmuje pieniądze przelewem i prowadzi jasną ewidencję wpłat, kasy mieć nie musi. Tym samym nie musi wystawiać paragonów fiskalnych.

Fiskus wyjaśnił, że kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących reguluje rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519). Obowiązuje ono do końca 2021 roku. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących zostało określone w par. 2 i par. 3 rozporządzenia. Z przepisów tych wynika, że aby wróżce, ale też każdemu innemu podatnikowi, przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • świadczący usługę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem),
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła,
  • przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w par. 4 rozporządzenia (chodzi tu m.in. o perfumy, sprzęt fotograficzny, części samochodowe).

Co istotne, wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie. Niespełnienie któregoś z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

 


Zwolnienie nie jest obowiązkowe

Oczywiście, korzystanie ze zwolnienia nie jest konieczne. Gdyby wróżka jednak chciała wręczać swoim klientom paragony, kasę mogłaby używać. Zgodnie bowiem z ogólną zasadą wynikającą z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinni prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienie z obowiązku wystawiania paragonów przy płatnościach przelewem trzeba więc traktować jako wyjątek od reguły.

Zobacz również: Sprzedaż wysyłkowa bez kasy rejestrującej  >>