Z wydanej kilka dni temu interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0113-KDIPT1-3.4012.380.2020.1.ALN, wynika, że paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający m.in. numer NIP nabywcy, stanowi fakturę uproszczoną. Taki dokument należy traktować jako zwykłą fakturę. Muszą być na nim jednak zawarte dane, które pozwolą określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę VAT. Organ podatkowy potwierdził również, że sprzedawca nie powinien w takiej sytuacji wystawiać nabywcy odrębnego dokumentu (faktury standardowej). Zwykłej faktury nie można wystawić nawet na szczególną prośbę kupującego.

Sprawdź w LEX: Jak ująć w JPK_VAT fakturę uproszczoną?  >

- Wydaje się, że aparatowi fiskalnemu dalej brakuje kompleksowego podejścia do kwestii dokumentowania sprzedaży, w sytuacji, w której dla nabywcy wystawiany jest paragon z NIP, zaś sama transakcja opiewa na kwotę niższą niż 450 zł. Trudno się przy tym oprzeć wrażeniu, że prezentowana interpretacja wpisuje się w pewną "grę", którą od kilku lat toczy fiskus, zmierzający do obrzydzenia zainteresowanym interpretacji indywidualnych jako takich. W tej części gra ta polega na "udawaniu Greka" i czysto literalnym traktowaniu pytań podatników zadawanych w ramach interpretacji indywidualnych – twierdzi Adam Bartosiewicz, doradca podatkowy, partner w kancelarii EOL.

Zobacz procedurę w LEX: Paragon jako faktura uproszczona >

Ekspert podkreśla, że punkt ciężkości w udzielonej interpretacji położono nie tyle na samą kwestię ewentualnej niemożności wystawienia faktury w ogóle, ale na to, że to nie żądanie nabywcy wyznacza obowiązek wystawienia faktury. Bo faktem jest, że jeśli nabywca jest podatnikiem, to fakturę wystawia mu się bez jego żądania (chyba, że sprzedaż jest zwolniona z podatku). Trudno się zatem oprzeć wrażeniu, że w interpretacji stwierdzono tylko, że to nie żądanie nabywcy rodzi obowiązek wystawienia faktury.

Czytaj w LEX: Faktura uproszczona krok po kroku >

 

Problem z paragonami na niskie kwoty

Problem jednak w tym, że wcześniejsze interpretacje mówiły coś zupełnie innego.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 28 maja br., nr 0114-KDIP1-3.4012.160.2020.2.ISK potwierdził, że sprzedawca, który sprzedał towary lub usługi za kwotę niższą niż 450 zł lub 100 euro, nie musi wystawiać faktury. Wystarczającym potwierdzeniem sprzedaży jest paragon fiskalny zawierający NIP kupującego. Z interpretacji wynika jednak, że jeśli nabywca, będący podatnikiem VAT, poprosi mimo wszystko o wystawienie tradycyjnej faktury do takiego paragonu, sprzedawca może ją wystawić. Warunkiem jest tylko zwrot paragonu. Jeśli kupujący natomiast dokonuje zakupów jako osoba prywatna, niebędąca podatkiem VAT, sprzedawca na jego prośbę fakturę wystawić musi.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 27 kwietnia br., nr 0114-KDIP1-3.4012.161.2020.1.ISK wskazał z kolei, że paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający numer NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury, stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. Tym samym sprzedawca nie powinien z tytułu tej transakcji wystawiać dla nabywcy odrębnego dokumentu w postaci faktury standardowej. Pisaliśmy o tym w artykule pt. Nie można wystawić faktury do faktury uproszczonej  >>

- Oznacza to, że nabywca otrzymuje paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż, stanowiący jednocześnie fakturę uproszczoną. Tym samym, w ocenie organu, skoro klient otrzymuje już fakturę (uproszczoną), to spółka nie powinna już wystawiać odrębnego dokumentu w postaci faktury (standardowej) – wyjaśnia Remigiusz Fijak, doradca podatkowy w kancelarii TPA. Ekspert podkreśla, że stanowisko fiskusa jest uzasadnione literalnym brzmieniem przepisów, z których wynika, że faktura poniżej 450 zł brutto lub 100 euro może nie zawierać określonych w przepisach elementów, o ile zawiera NIP kontrahenta.

Zobacz procedurę w LEX: Faktury WDT - zasady wystawiania >

W praktyce więc taki dokument nie jest już paragonem, ale fakturą i wystawienie do niego kolejnej faktury oznaczałoby wystawienie dwóch faktur dokumentujących tą samą transakcję, co oczywiście nie byłoby prawidłowe.

Sprawdź w LEX: Kiedy paragony z NIP nabywcy traktować jak faktury uproszczone i czy faktury uproszczone należy wykazywać w ewidencji VAT i plikach JPK_VAT?  >

 


 

Co najmniej dwa egzemplarze faktury

Adam Bartosiewicz zwraca dodatkowo uwagę, że zgodnie z art. 106g ust. 1 ustawy o VAT faktury wystawia się co najmniej w dwóch egzemplarzach.

Czytaj w LEX: Dane na fakturze na przykładach >

- Nie "dwóch", lecz co najmniej "dwóch". Nie ma przeciwwskazań, aby egzemplarzy faktury do danej transakcji było więcej. Istotne jest tylko wyeliminowanie niebezpieczeństwa podwójnego odliczenia z tytułu jednej transakcji. Z tego punktu widzenia wystarczające wydaje się zapewnienie, że finalnie nabywca nie będzie dysponował więcej niż jednym egzemplarzem faktury – podkreśla ekspert.

Czytaj w LEX: Anulowanie faktury na przykładach >

Zwraca także uwagę,  że jeśli nabywca zagubi albo zniszczy fakturę (paragon z NIP), to wówczas na żądanie nabywcy podatnik ma obowiązek wystawić duplikat faktury. Duplikat musi mieć co najmniej taką samą treść, natomiast nie musi mieć tej samej formy i wyglądu. Nie trzeba go zatem wystawiać "z kasy".

Czytaj w LEX: Jak wystawiać duplikaty paragonów z NIP nabywcy, będących fakturami uproszczonymi lub faktury korygujące do takich faktur?  >

Zobacz również:
SLIM VAT ma uprościć i jeszcze bardziej uszczelnić pobór podatku >>
Tajemniczy błąd 415 przy wysyłaniu JPK_VAT >>