Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii przewiduje. Przewiduje on przedłużenie terminu na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dla grupy podatników w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. Więcej czasu dostaną zatem podmioty, które świadczą usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Czytaj w LEX: Wystawiane faktur do paragonów z NIP - o czym warto wiedzieć >

 

Projektowane rozporządzenie przewiduje również przedłużenie terminu na prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii dla drugiej grupy podatników w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Chodzi tu o podatników świadczących usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Zobacz procedurę w LEX: Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online >

Zobacz również: Brak potwierdzenia odbioru faktury korygującej nie zablokuje obniżenia VAT >>

Obecne terminy pozwalające na prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, a w konsekwencji konieczność wymiany tych kas na kasy online, zgodnie z ustawą, to pierwsza grupa podatników – do 30 czerwca 2020 r. i druga grupa podatników – do 31 grudnia 2020 r., projektowana zmiana odpowiednio przesuwa pierwszą grupę podatników na 31 grudnia 2020 r. i drugą grupę podatników na 30 czerwca 2021 r.

Czytaj w LEX: Zakończenie działalności - a co z kasą fiskalną? >

Zobacz procedurę w LEX: Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu w 2020 r. >