- Projektowane rozporządzenie wydaje się w związku z istniejącą bardzo trudną sytuacją związaną ze stanem epidemii COVID-19 na terenie kraju oraz podejmowanymi działaniami mającymi na celu nie tylko minimalizację zagrożenia dla zdrowia publicznego, ale również zapewnienie w jak największym stopniu sprawnego funkcjonowania państwa we wszystkich aspektach – zarówno gospodarczym, jak i społecznym - uzasadnia resort finansów.

 

Egzamin w czasie pandemii może być uznany za narażenie zdrowia uczniów>>

 

Darowizna na rzecz określonych podmiotów

Zerowy VAT dotyczy nieodpłatnych dostaw sprzętu komputerowego w postaci komputerów przenośnych takich jak laptopy i tablety, dokonywanych na rzecz: placówek oświatowych; organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE. Będzie miała zastosowanie do umów darowizny zawartych pomiędzy podatnikiem a jednym z tych podmiotów.

Czytaj w LEX: Finansowanie zadań oświatowych w okresie zawieszenia zajęć z powodu koronawirusa >

Dodatkowo, w przypadku dokonania darowizny na rzecz organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, wymagane będzie posiadanie przez podatnika kopii umowy darowizny tego sprzętu dokonanej przez te organizacje na rzecz placówek oświatowych. Wprowadzenie ww. mechanizmu zapewni pewne minimum kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji.

 

Przepisy przewidują tego rodzaju preferencję dla dostaw – w tym również nieodpłatnych towarów. Wśród nich są:

  • jednostki centralne komputerów,
  • serwery,
  • monitory,
  • zestawy komputerów stacjonarnych;
  • drukarki;
  • skanery;
  • urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących; urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).