Jak poinformował z czwartek resort kultury, Polska wystąpi do Unii Europejskiej o derogację pozwalającą na zmianę stawki VAT na VAT 0. 

Ministerstwo przypomina, że na podstawie art. 395 Dyrektywy VAT państwa członkowskie Unii Europejskiej mają możliwość wprowadzenia szczególnych środków stanowiących odstępstwo od przepisów ww. dyrektywy w celu upraszczania poboru VAT lub zapobiegania niektórym formom uchylania się od opodatkowania lub unikania opodatkowania. Prawo do zastosowania szczególnego środka uwarunkowane jest decyzją Rady, na wniosek Komisji Europejskiej. 

Obecnie w stosunku do sprzedaży książek drukowanych zastosowanie znajduje obniżona 5 proc. stawka VAT. Jest to najniższa możliwa do zastosowania stawka na podstawie obecnych przepisów Dyrektywy VAT. 

Czytaj: VAT na e-booki i e-prasę niższy, ale na czasopisma specjalistyczne już nie>>
 

Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego przypomina, że postulat wprowadzenia zerowej stawki VAT na książki drukowane był wielokrotnie formułowany, także w ostatnim czasie, przez środowiska wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, pisarzy, ludzi kultury.