Resort finansów w opublikowanym właśnie komunikacie tłumaczy, że aby poprawnie przesłać pliki w udostępnionym środowisku testowym i planowanym do wdrożenia nowym środowisku produkcyjnym do wysyłki JPK_VAT, konieczna jest zgodność wersji w polu schematu XSD dokumentu XML (który stanowi treść żądania inicjującego), z dokumentem podpisywanym w wersji obecnie obowiązującej struktury logicznej danego JPK, np.:

  •  dla JPK_V7M JPK_VAT,
  • dla JPK_VAT(3) JPK_VAT.

MF wskazuje, że niezgodność w tym zakresie powoduje pojawienie się błędu  “415”.

Najczęstszy w trakcie testów błąd niespójności wersji schemy dotyczy posłużenia się w initupload wersją schemy 1-0 zamiast 1-1 przy JPK_VAT(3).

Schemat XSD dokumentu XML, który stanowi treść żądania, jest dostępny na podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/JPK_VAT z deklaracją.

Zobacz również: Sprzeczne zasady dokumentowania wewnątrzunijnych dostaw nie ułatwią rozliczeń VAT >>