Zdaniem Ministerstwa Finansów nowa matryca jest korzystna dla biznesu i konsumentów. Oznacza ona obniżkę VAT, która pozwoli konsumentom zaoszczędzić ponad 300 mln zł. Nowa matryca to także znaczące uproszczenie systemu stawkowego. Przypisanie określonej stawki do danej kategorii towaru czy usługi będzie o wiele łatwiejsze. Mniej będzie kategorii towarów oraz usług, do których zastosowanie mają określone stawki.

Nowa matryca stawek VAT na pieluchy

Zmianie opodatkowania uległy m.in. artykuły higieniczne: podpaski, pieluchy - stawka spadła z 8 do 5 proc., oraz czasopisma specjalistyczne, tutaj nastąpiło podwyższenie stawki z 5 do 8 proc. Podwyżka nie obejmuje drukowanych czasopism regionalnych, lokalnych, jak i tych, które umieszczone są na dyskach oraz płytach i podobnych nośnikach bo tutaj utrzymano stawkę 5 proc.

Czytaj w LEX: Nowa matryca stawek VAT >

Nowa matryca to utrzymanie stawki 8 proc. VAT dla towarów związanych z ochroną zdrowia - wyrobach medycznych, produktach leczniczych i środkach odkażających. W świetle przyjętych przepisów obniżona stawka VAT nie obejmuje środków ochrony osobistej, jeżeli nie mają one statusu wyrobów medycznych. 

 

Ustawa o VAT i zwolnienia od podatku

Ustawa o VAT przewiduje zwolnienia od podatku dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu oraz poprawie zdrowia. Warunki stosowania tychże zwolnień nie określają formy realizowania usług, nie wiadomo więc, czy zwolnienie może objąć także usługi przeprowadzane za pośrednictwem telefonu czy też internetu (telemedycyna), pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek, o których mówi przepis. To samo dotyczy usług i produktów cyfrowych, aplikacje telemedyczne mogą zostać objęte 8 proc. stawką VAT. Zgodnie z treścią ustawy, która stanowi o zwolnieniu usługi udzielenia licencji bądź innych usług o podobnym charakterze w stosunku do wyrobów medycznych.

Resort finansów podkreśla, że spełnianie kryteriów do zastosowania preferencji w zakresie stawek VAT lub zwolnień od tego podatku powinno stać się przedmiotem  indywidualnej oceny. Dlatego też w sytuacji powstania wątpliwości dotyczących wysokości stawki podatku VAT można zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) w zakresie przepisów nowej matrycy stawek VAT.