Nowa matryca stawek VAT początkowo miała zacząć obowiązywać 1 kwietnia 2020 r. Pierwsza tarcza antykryzysowa przesunęła ten i inne terminy dotyczące VAT na 1 lipca br. Przepisy tarczy 4 sprawiły natomiast, że nowe JPK_VAT zaczną obowiązywać od października 2020 r. Nie odniosły się natomiast do matrycy stawek VAT. Oznacza to, że zacznie ona obowiązywać już 1 lipca.

Założenie rządu było proste. Wprowadzenie matrycy stawek VAT miało m.in. uporządkować i uprościć stosowanie klasyfikacji statystycznych w celu ustalania prawidłowej wysokości podatku od towarów i usług. Przepisy zakładały, że towary będą klasyfikowane na podstawie Nomenklatury Scalonej (CN), natomiast usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015).

Zobacz również: Prezydent podpisał lipcowe zmiany w podatkach >>

Kłopoty z płynnością podczas epidemii - więcej przywilejów dla dłużników niż wierzycieli >>

Wiążące informacje stawkowe nie zawsze pomogą

W prawidłowej klasyfikacji towarów i usług dla celów VAT mają pomóc wydawane od 1 listopada 2019 r. wiążące informacje stawkowe.

- Nie dotyczy to jednak towarów i usług, które objęte są obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności tzw. split paymentem. Lista tych towarów i usług znajduje się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT – zauważa Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w kancelarii ITA Doradztwo Podatkowe.

Towary te są zaklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w wersji PKWiU 2008. Także według tej klasyfikacji statystycznej została wydana decyzja derogacyjna Komisji Europejskiej zezwalająca na stosowanie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności.

W chwili gdy MF przedstawiło projekt wzoru wniosku o wiążące informacje stawkowe, Jakub Makarewicz, doradca podatkowy w kancelarii DMP Legal, tłumaczył, że wynikało z niego, że będzie on mógł dotyczyć zaklasyfikowania towaru lub usługi wyłącznie według nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015. - Niestety, wszystko wskazuje na to, że wnioskodawcy nie będą mogli zwrócić się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o klasyfikację towaru lub usługi na gruncie PKWiU 2008. Jest to niewątpliwie zła wiadomość dla wielu podmiotów, które cały czas mają wątpliwości co do poszczególnych pozycji nowego załącznika nr 15 do ustawy o VAT, określającego towary i usługi podlegające obowiązkowemu mechanizmowi podzielonej płatności – podkreślał ekspert.

 


Dla VAT cały czas PKWiU 2008

Jarosław Ziółkowski przypomina z kolei, że jeszcze w październiku 2019 r. Ministerstwo Finansów informowało, że nie będą wydawane wiążące informacje stawkowe dla celów obowiązkowego split paymentu. Jednocześnie, resort finansów zapewniał, że załącznik nr 15 zostanie dostosowany do reszty ustawy o VAT.

Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Zwłaszcza, że najnowsza wersja rozporządzenia w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wskazuje m. in., że dla celów załącznika nr 15 do ustawy o VAT do końca 2020 r. nadal będzie stosowana PKWiU 2008.

 

Przygotowania i analizy trzeba zacząć już teraz

Podatnicy powinni zatem już teraz zacząć przygotowania do wdrożenia nowych przepisów dotyczący stawek VAT – zwłaszcza, że wiele z nich ulegnie zmianie. Niektóre wartości zostaną obniżone, niektóre podwyższone. Konieczne stanie się szybkie dopasowanie towarów i usług o określonych cechach wspólnych do odpowiednich załączników ustawy o VAT dotyczących obniżonych stawek VAT. Warto podkreślić, że nowa matryca ma spowodować objęcie jedną stawką VAT w jak największym stopniu całych grup towarowych. Doprowadzi to do zmniejszenia liczby pozycji w załącznikach, które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych obniżonymi stawkami VAT. Każdy podatnik VAT będzie musiał prawidłowo zakwalifikować towar i usługę, stosując numer CN lub PKWiU 2015 zamiast obecnego PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN lub PKWiU musi przyporządkować właściwą stawkę VAT.

Konieczna jest zatem analiza nowych stawek VAT (część z nich uległa zmianie w stosunku do dotychczas stosowanych), zaktualizowanie danych księgowych oraz magazynowych, związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych, nowych stawek VAT i przejściem z PKWiU na Nomenklaturę Scaloną. Pomocna w tym zakresie okaże się specjalna Wyszukiwarka stawek VAT w postaci wygodnego arkusza w pliku Excel. Wyszukuje ona stawki VAT zarówno po kodach jak i po frazach. Arkusz składa się :

  • Kolumny A, B i C - możliwość wybierania z list wyboru numerów PKWiU oraz CN,
  • Kolumna D - możliwość wpisania nazwy szukanego produktu, usługi, numeru PKWiU lub CN lub ich fragmentu (także z pominięciem kropek i spacji, z których te numery są zbudowane),
  • Kolumna E – informacja o stawce bądź stawkach,
  • Kolumna F – podstawa prawna,
  • Kolumna G – informacje dodatkowe dotyczące wyłączeń, zasad grupować czy informacji o obowiązkowym split paymencie.

Więcej informacji w LEX Księgowość. Wyszukiwarka matrycy stawek VAT.