Ministerstwo Finansów poinformowało PAP, że w poniedziałek w Bratysławie Polska i Słowacja podpiszą dwustronne porozumienie dotyczące zacieśnienia współpracy obu krajów w wymianie wiedzy i informacji podatkowej.

Zdaniem Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów, polska inicjatywa budowy sieci umów dwustronnych jest chyba najmocniejszym wyrazem idei "Solidarności Podatkowej". - Tam gdzie toczy się walka z międzynarodową przestępczością, kluczem do sukcesu jest bliska kooperacja. Tylko w ten sposób możemy zakończyć przesuwanie się oszustw podatkowych między państwami, z krajów bogatszych do biedniejszych, z zachodu na wschód Europy i z północy na południe – uważa szef resortu finansów.

Według słowackiego wiceministra finansów Jana Sarnowskiego Słowacja jest bardzo zainteresowana polskimi rozwiązaniami, zwłaszcza mechanizmem podzielonej płatności, JPK i pakietem paliwowym. - To wszystko sprawdzone regulacje, które przyniosły Polsce duże uszczelnienie VAT. Teraz Słowacy szukają partnera, który mógłby im pomóc w ich wdrożeniu – zauważył Sarnowski.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, podpisanie porozumienia zapoczątkuje cykl dwustronnych spotkań ekspertów słowackiej i polskiej administracji podatkowej.