Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka będąca producentem płynu do higienicznej dezynfekcji rąk. Był to środek biobójczy o silnych właściwościach: bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych. Jego przeznaczenie i działanie potwierdzone zostało poprzez wpis do rejestru produktów biobójczych prowadzony przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

Stawka VAT na środki odkażające

Zgodnie z dokonaną przez podatnika klasyfikacją statystyczną, produkt ten należało sklasyfikować w grupowaniu PKWiU 2008 pod numerem 20.20.14.0 "Środki odkażające". Ustawa o VAT przewiduje dla takiego grupowania zastosowanie stawki 8 proc. (załącznik 3, poz. 83), jednakże stawka obniżona nie ma zastosowania do wszystkich produktów a jedynie do preparatów mających zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych.

Środek musi służyć ochronie zdrowia

Remigiusz Fijak, doradca podatkowy, starszy menadżer w kancelarii TPA Poland tłumaczy, że kluczowe tu było rozstrzygnięcie, czy płyn do dezynfekcji rąk służy „wyłącznie w ochronie zdrowia”. Ekspert zwraca uwagę, że ustawa o VAT nie definiuje pojęcia "w ochronie zdrowia", jednakże organ interpretacyjny w interpretacji z 19 maja br., nr 0114-KDIP1-2.4012.149.2020.1.RD, odwołując się do definicji zawartych w Słowniku Języka Polskiego, uznał, że preparaty muszą być przeznaczone do  zabezpieczenia żywych organizmów przed czymś co jest niekorzystne dla ich prawidłowego funkcjonowania.

Czytaj w LEX: Rozliczanie straty podatkowej wywołanej przez koronawirusa >

Dyrektor KIS wskazał także, że ważny jest cel sprzedaży środków. Chodzi o wyłączne stosowanie w ochronie zdrowia. Nie jest też konieczne, aby preparaty były wykorzystywane wyłącznie przez podmioty zajmujące się ochroną zdrowia (np. przychodnie, gabinety zabiegowe, stomatologiczne, kosmetyczne, hurtownie farmaceutyczne).

 

- Tym samym, należy uznać, że bardzo popularne w ostatnim czasie płyny do dezynfekcji rąk o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, także przeznaczone do użytku domowego, a nie profesjonalnego (np. w szpitalach, gabinetach medycznych) mogą korzystać ze stawki 8-proc. VAT, ponieważ służą ochronie zdrowia, pod warunkiem, że ich działanie będzie potwierdzone poprzez ich wpis do rejestru produktów biobójczych lub uzyskanie pozwolenia tymczasowego – podkreśla Remigiusz Fijak.

 

Nowość
Nowość

Adam Bartosiewicz

Sprawdź  

Niższa stawka dla towarów wskazanych w załączniku

Monika Brzostowska, doradca podatkowy w kancelarii KiB, wyjaśnia dodatkowo, że w pozycji 83 załącznika nr 3 do ustawy o VAT zostały wskazane wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych, zawarte w PKWiU 2008 ex 20.20.14.0.

Aby więc skorzystać z 8-proc. stawki VAT na środki odkażające, muszą być spełnione kumulatywnie cztery warunki. Produkt musi być środkiem odkażającym o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, który obejmuje PKWiU 2008 ex 20.20.14.0. Musi mieć zastosowanie w ochronie zdrowia oraz posiadać niezbędne pozwolenie lub wpis do odpowiedniego rejestru. Jak tłumaczy Monika Brzostowska, w związku z nieprzerwanie trwającą epidemią koronawirusa podatnicy, którzy dokonują dostaw środków odkażających, spełniający wskazane kryteria, mogą korzystać z preferencyjnej stawki VAT.

Zobacz również:
Czy można odliczyć VAT na podstawie specyfikacji do paragonu? >>
Nowy JPK_VAT dopiero od października? >>
Tarcza finansowa nie dla lekarzy i pielęgniarek? >>

- Co ważne, produkt ten ma służyć ochronie zdrowia, co nie jest tożsame, że musi być konkretnie sprzedawany placówkom medycznym, a jedynie celem jego zastosowanie ma być ochrona człowieka przed wirusami, bakteriami, grzybami – wskazuje ekspertka. Potwierdził to też dyrektor KIS.

 

Nowość
Nowość

Adam Bartosiewicz

Sprawdź  

Nowa matryca stawek VAT nie zmieni sytuacji

Zdaniem dr. Adama Bartosiewicza, doradcy podatkowego, partnera w kancelarii EOL, dyrektor KIS nie mógł wydać innej interpretacji. Trzeba jednak pamiętać, że akurat w tym przypadku wniosek dotyczył produktu objętego wpisem do rejestru. - Warto także zauważyć, że sytuacja generalnie nie zmieni się po wejściu w życie nowej matrycy stawek VAT. Wprawdzie kody PKWiU zostaną zastąpione kodami CN, jednakże w istotnej w tym przypadku części stawką obniżoną zostaną objęte „środki odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu ustawy z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231) – bez względu na kod CN – tłumaczy dr Adam Bartosiewicz.
Dla zastosowania stawki obniżonej istotne będzie zatem wydanie dla danego produktu pozwolenia tymczasowego albo wpisanie go rejestru produktów biobójczych.