Nowelizacja ustaw podatkowych m.in. o PIT, VAT, CIT ma ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków i zmniejszyć ilość sporów na linii podatnik - organ podatkowy. Wprowadził jednak do niej kilka poprawek redakcyjnych. 

- Nowe przepisy wyeliminują wątpliwości, które pojawiły się w praktycznym stosowaniu przepisów podatkowych. Dostosowują też obowiązujące regulacje do zmieniającej się rzeczywistości, np. w zakresie możliwości przesyłania paragonów do klienta w formie elektronicznej – mówił w lutym po przyjęciu projektu ustawy przez rząd wiceminister finansów Jan Sarnowski. Projekt następnie trafił do Sejmu. W marcu odbyło się pierwsze czytanie.

Nowa PKWiU i zmiany w rozliczaniu rent

Do ważniejszych zmian można zaliczyć dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 r. Z uzasadnienia wynika, że zmiany mają charakter dostosowawczy. Ich celem jest jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Czytaj w LEX: Rozliczanie strat powstałych w związku z koronawirusem >

Zmiany w przepisach rozszerzą też katalog przypadków, w których organ rentowy jest zwolniony z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku. Z założeń do projektu wynika, że zmiana ta wychodzi naprzeciw postulatom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. O wprowadzenie tej regulacji postulował ZUS, który w 2019 r. podczas akcji rozliczeniowej podatku za 2018 r. odczuł bardzo znaczący wzrost liczby zajęć komorniczych, z którymi zwróciły się organy egzekucyjne. Zmiana zawiera zmiany w katalogu negatywnych przesłanek, których wystąpienie (przynajmniej jednej) skutkuje brakiem obowiązku sporządzania PIT–40A. Zmiana ta – jak twierdzi rząd – ma poprawić sytuację organów rentowych, gdyż w 2021 r. (przy rozliczeniu dokonywanym za 2020 r.) zostanie ograniczona liczba podatników, dla których organy rentowe będą obowiązane sporządzać roczne obliczenie podatku (PIT–40A). W konsekwencji, w ocenie ZUS, organy egzekucyjne (komornicy sądowi) zamiast do organów rentowych zwrócą się w sprawie egzekucji do organów podatkowych. Rząd podkreśla, że zmiana ta nie pogorszy sytuacji podatnika, ponieważ podatnik otrzyma od organu rentowego PIT-11, na podstawie którego system w ramach usługi Twój e-PIT wygeneruje zeznanie albo podatnik złoży takie zeznanie samodzielnie.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wspierające zwalczanie pandemii koronawirusa >

 

Zmiana w zakresie składania wniosku o niepomniejszanie przez organ rentowy zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek polega z kolei na tym, że raz złożony wniosek będzie obowiązywał aż do jego odwołania. W obecnym stanie prawnym wniosek ten obowiązuje wyłącznie do końca roku, w którym został złożony. Przepis ten wpłynie na zmniejszenie obowiązków biurokratycznych wobec podatników.

Zobacz również: Podatnicy wnioskują o ulgi w rozliczeniach ze skarbówką >>

Zmiany w VAT i płatnościach

Do przepisów o VAT będzie także wprowadzona możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta, za jego zgodną i w uzgodniony z nich sposób. Zmiany przewidują także zniesienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Solidarnościowy  z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2020 r., z nielicznymi wyjątkami dotyczącymi, np. zmian dostosowawczych w zakresie PKWiU, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Czytaj w LEX: Jak wykorzystać Facebooka w promocji biura rachunkowego? >