Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0111-KDIB1-2.4010.71.2020.2.DP stwierdził, że wyłączenie z kosztów nie dotyczy jedynie nadwyżki ponad kwotę 15 tys. zł, lecz każdej płatności, bez względu na jej wartość, dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, jeśli jest dokonywana w ramach transakcji o wartości przekraczającej 15 tys. zł.

Czytaj w LEX: Czy wpłata gotówki na konto spółki z o.o. przez jej wspólników jest dopuszczalna i czy podlega zgłoszeniu?  >

Definicja jednorazowej wartości transakcji

Organ podatkowy podkreślił również, że jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określonych w umowie zawartej między przedsiębiorcami bądź stanowiącej sumę płatności wynikających z zawartej umowy, nawet jeżeli w samej umowie nie określono łącznej wysokości tych świadczeń (nie jest ona znana w momencie zawierania umowy).

Sprawdź w LEX: Czy faktura będzie kosztem spółki, jeżeli została zapłacona z konta prywatnego jednego ze wspólników? >

- Zbliżone interpretacje dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej prezentuje już od pewnego  czasu. Niestety nie jest to stanowisko korzystne dla podatników. Co więcej, zdarzają się również interpretacje, które jeszcze bardziej rygorystycznie podchodzą do tego tematu – jako jedną „transakcję” nakazują traktować wszystkie zdarzenia wynikające z bardzo ogólnej umowy, która nawet nie precyzuje cen towarów, ani asortymentu, a jedynie ogólne zasady składania zamówień, reklamacji, itp. – zauważa Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w kancelarii TAX PFK.

Problemy praktyczne ze stosowaniem przepisu

Interpretacja dyrektora KIS pokazuje, z jakimi problemami mierzą się na co dzień przedsiębiorcy i działy księgowe, jak problematyczne może być interpretowanie jednego określenia, jak np. w tym wypadku słowa transakcja i ile kłopotów może przysporzyć interpretacja tego pojęcia.

 


- Jak się bowiem okazuje pojęcie transakcji może być interpretowanie skrajnie różnie, a niestety, błędna interpretacja przez przedsiębiorcę może mieć dla niego bardzo poważne skutki podatkowe w postaci braku możliwości zaliczenia wydatku w koszty podatkowe.

Zobacz również:
Czy zakupy sfinansowane mikropożyczką można ująć w kosztach uzyskania przychodów? >>
Podatnicy proszą skarbówkę o kontrole >>

Dodatkowo, oprócz samych trudności w interpretacji czym jest transakcja, podatnicy muszą się wykazywać niebywałą uwagą i czujnością, aby nie pogubić się w liczeniu limitu, do którego bez konsekwencji mogą płacić gotówką - muszą na bieżąco analizować, ile już zostało zapłacone gotówką, jaki jest okres wypowiedzenia. Moim zdaniem takie przepisy nie są ani proste, ani przejrzyste, ani przyjazne. A o pomyłkę bardzo łatwo – przestrzega Grzegorz Symotiuk.

Zobacz procedurę w LEX: Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów ze względu na dokonanie płatności z naruszeniem obowiązku zastosowania mechanizmu podzielonej płatności >