Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach może dotyczyć rozliczeń podatków państwowych: dochodowych, VAT, akcyzy. Wniosek może obejmować także podatek od nieruchomości lub od środków transportowych (w tym przypadku składa się go do urzędu miasta, gminy lub starostwa), a także opłatę za korzystanie ze środowiska (wniosek trafi w tym przypadku do właściwego urzędu marszałkowskiego).

Wniosek może być elektroniczny

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach może być potrzebne m.in. podczas:

  • załatwiania spraw w banku (np. przy staraniu się o kredyt),
  • zawierania umowy leasingowej,
  • sprzedaży nieruchomości,
  • udziału w zamówieniach publicznych, gdy zażąda tego zamawiający,
  • potwierdzania wiarygodności kontrahenta (zaświadczenie o stanie jego rozliczeń podatkowych dostaje się tylko za jego zgodą).

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć online przez portal Biznes.gov.pl.

Profil zaufany albo podpis elektroniczny

Do podpisania wniosku potrzebny będzie profil zaufany albo podpis elektroniczny. Przy wypełnianiu wniosku należy pamiętać o wybraniu odpowiedniego urzędu, do którego trafi dokument.

 

Bestseller
Bestseller

Aleksander Kaźmierski

Sprawdź  

Wydanie zaświadczenia wymaga uiszczenia opłaty skarbowej. Wynosi ona 21 zł za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Opłatę wpłaca się nie na rachunek urzędu skarbowego, ale na konto urzędu miasta/gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy.

Zobacz również: Fiskus skutecznie „zabija” interpretacje indywidualne >>

Zaświadczenie jest wydawane w ciągu siedmiu dni. Urząd może przysłać dokument w formie elektronicznej lub przesyłką pocztową – o ile zaznaczy się to we wniosku. Zaświadczenie można też odebrać w urzędzie.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Składanie zaświadczeń z urzędu skarbowego o niezaleganiu z opłacaniem podatków przez wspólników spółki cywilnej >

Sprawdź w LEX: Czy spółka otrzyma zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, jeżeli wpłaci zobowiązanie określone decyzją organu podatkowego, którą spółka zaskarżyła? >