Te negatywne konsekwencje to niedochowanie należytej staranności, brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów lub podważenie takiego zaliczenia (od 1 stycznia 2020 r.) oraz ryzyko poniesienia przez nabywcę odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w części dotyczącej podatku VAT, który wynika z tej niezweryfikowanej płatności (od 1 stycznia 2020 r.).

Opublikowane właśnie przez Ministerstwo Finansów nowe pytania i odpowiedzi w sprawie wykazu podatników VAT mają związek z nałożonym na podatników obowiązkiem zapłaty (za towary i usługi) na rachunek wskazany na wykazie podatników VAT, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2020 r. Dopiero od tego dnia podatnik, podczas zapłaty na rachunek spoza wykazu, musi liczyć się z konsekwencjami w podatku dochodowym i z odpowiedzialnością solidarną w VAT. - Oznacza to, że do 31 grudnia 2019 r. zapłata na rachunek spoza wykazu nie pociąga za sobą konsekwencji podatkowych ‒ podkreśla ministerstwo.

Czytaj: Komunikaty z białej listy VAT trudne do interpretacji>>

Rachunki cesyjne poza wykazem

Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, opublikowany właśnie zestaw nowych pytań i odpowiedzi został przygotowany m.in. na bazie pytań wpływających do Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczy np. rachunków wirtualnych kontrahentów, płatności za pomocą karty debetowej, kredytowej lub szybkich płatności internetowych, a także płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów, którzy nie są zarejestrowani w Polsce jako czynni podatnicy VAT. Wśród nich znalazła się też zapowiedź zmiany przepisów w zakresie tzw. rachunków cesyjnych, które są faktycznie rachunkami rozliczeniowymi, tworzonymi przez banki przy każdej umowie kredytu. Dotychczas nie było ich potrzeby zgłaszania fiskusowi. Czy teraz będzie to konieczne na potrzeby wykazu podatników VAT? MF twierdzi, że planowane są prace legislacyjne, aby po 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie musieli sprawdzać rachunków cesyjnych w wykazie.

 


- Obecnie podatnicy mają czas, aby poznać zasady funkcjonowania wykazu, sposób wyszukiwania danych o swoich kontrahentach, jak również zweryfikować aktualność swoich danych i sprawdzić, czy ich rachunki widnieją w wykazie ‒ podkreśla MF. Jednocześnie przypomina, że w wykazie zamieszczane są wyłącznie rachunki rozliczeniowe lub imienne rachunki w SKOK, otwarte w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. - Jeżeli zatem do działalności gospodarczej podatnik wykorzystuje rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (tzw. ROR), to taki rachunek nie będzie zamieszczony w wykazie ‒ ostrzega ministerstwo.

Czytaj w LEX: Biała lista podatników VAT >

 

Zapłata kontrahentowi tylko na rachunek z wykazu

Przypomnijmy, że wykaz podatników VAT, zwany też białą listą podatników VAT, to efekt wejścia w życie ‒ od 1 września 2019 r. ‒ zmienionych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym nowego brzmienia art. 96b. Przepisy umożliwiają utworzenie wykazu podatników VAT, w którym będą zamieszczane numery rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez banki lub imienne rachunki w SKOK otwarte w związku z prowadzoną przez członka działalnością.

To ważne zwłaszcza w kontekście art. 19 ustawy – Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą ma odbywać się za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 tys. zł.

Czytaj w LEX: Zmiany w VAT od 1 września 2019 r. >

Od stycznia 2020 r., zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedsiębiorcy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT.

Czytaj w LEX: VAT 2019 i 2020 - przewodnik po zmianach >