Ministerstwo Finansów zaznacza, że używanie kas wirtualnych nie będzie obowiązkowe. Ma być alternatywą dla wskazanych branż korzystających z kas rejestrujących. Każda kasa wirtualna musi przejść proces certyfikacji realizowany przez Główny Urząd Miar. Zgodnie z informacją MF, wirtualne kasy fiskalne będzie mogła stosować branża transportowa oraz branże, które najwcześniej były objęte obowiązkiem posiadania kas online (pierwotnie od 1 lipca 2020 r.), m.in. gastronomia i hotelarstwo. Obowiązek posiadania kas online w tych branżach został przesunięty na 1 stycznia 2021 r.

Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania mogą być używane przez podatników w odniesieniu do czynności m.in.:

  • usług przewozu osób,
  • usług transportu drogowego, lotniczego, wodnego,
  • usług hotelarskich,
  • usług związanych z zakwaterowaniem,
  • usług restauracyjnych.

 


Nowe przepisy określają też wymagania techniczne dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz sposób ich używania, w tym sposób prowadzenia ewidencji przy ich użyciu, sposób zakończenia ich używania w przypadku zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz szczególne przypadki i sposób wystawiania dokumentów w postaci innej niż wydruk przy zastosowaniu tych kas.

Zobacz również: Skarbówka domaga się dokumentów, do których dostęp ma w systemie >>