Ministerstwo Finansów proponowało redukcję obowiązków administracyjnych poprzez przyjęcie założenia, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną. Propozycja polegała na tym, żeby wprowadzić dodatkową, obligatoryjną informację do faktur uproszczonych, tak żeby za fakturę uproszczoną uznać dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy.

Zobacz procedurę w LEX: Sankcja za ujęcie w ewidencji faktury wystawionej do sprzedaży udokumentowanej paragonem >

Z propozycji MF wynika, że przepis po zmianach mógłby wyglądać następująco:

"art. 106e
5. Faktura może nie zawierać:
3) w przypadku gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro - danych określonych w ust. 1 pkt 8, 9 i 11-14, pod warunkiem że zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek podatku kwotę podatku"

Czytaj w LEX: Faktura uproszczona krok po kroku >

Oznacza to, że paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł przestałby być fakturą uproszczoną. W efekcie nabywca mógłby domagać się wystawienia pełnej faktury do takiego paragonu, mógłby również otrzymać fakturę zbiorczą do takich paragonów. Z kolei sprzedawca nie musiałby raportować w JPK_VAT wystawionych paragonów z NIP do kwoty 450 zł.

Uwagi i opinie można było wysyłać do 10 listopada 2020 r.

W poniedziałek, 23 listopada, resort poinformował jednak, że w wyniku konsultacji podatkowych podjęto decyzję o nieprocedowaniu zmian w fakturach uproszonych.

Potwierdził także, że w Ministerstwie Finansów trwają prace legislacyjne, które pozwolą podatnikom na niewykazywanie odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) podstawy opodatkowania i podatku należnego, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone do 30 czerwca 2021 r.

Zobacz procedurę w LEX: Paragon jako faktura uproszczona >

Zobacz również:
Coraz więcej problemów z wystawianiem paragonów >>

Paragony i faktury do 450 złotych ciągle problematyczne >>