Ministerstwo Finansów udostępnia kolejne narzędzia umożliwiające wywiązanie się przez podatników z nowych obowiązków w zakresie rozliczania się z podatku od towarów i usług. Na swojej stronie internetowej udostępniło właśnie formularz interaktywny i aplikację Klient JPK WEB do złożenia JPK VAT z deklaracją.

Formularz interaktywny do składania plików JPK VAT z deklaracją umożliwia przygotowanie i wysyłanie nowego JPK VAT z deklaracją w dwóch wariantach: dla podatników rozliczających się miesięcznie – JPK V7M i kwartalnie – JPK V7K. Formularz jest prostym w obsłudze narzędziem webowym, wymagającym połączenia z internetem. Zastąpił on dotychczasowy plik w formacie CSV.

Czytaj także: MF: Jest nowa broszura JPK dla ksiąg rachunkowych>>
 

Nowa wersja formularza została udostępniona na portalu podatki.gov.pl pod adresem: https://e-mikrofirma.mf.gov.pl/form-selection . Z narzędzia mogą korzystać także podatnicy posiadający kontrahentów zagranicznych. Wysłanie pliku JPK VAT z deklaracją odbywa się poprzez narzędzie Klient JPK WEB, które umożliwia walidację, szyfrowanie, podpisywanie i przesyłanie plików. Narzędzie obsługuje również pozostałe pliki JPK na żądanie. Pod adresem https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/pliki-do-pobrania-jpk-vat-z-deklaracja/ został opublikowany podręcznik użytkownika nowej aplikacji.

Jeden plik zastąpi składane dotychczas oddzielnie deklaracje VAT-7 lub VAT7K z załącznikami i informację JPK VAT.

 

- Nowy sposób raportowania ograniczy konieczność składania przez podatników analogicznych informacji do urzędów skarbowych. Przedsiębiorcy nie będą musieli generować dwóch plików, składać dwóch podpisów i dwukrotnie wysyłać dokumentów. Nowy JPK VAT wpłynie też na ograniczenie liczby kontroli podatkowych. Dzięki pozyskanym informacjom skróci się czas wykonywania wielu czynności kontrolnych. Podatnicy nie będą angażowani w weryfikację prawidłowości wykazanych kwot należnego i naliczonego podatku, ponieważ każde rozliczenie VAT będzie weryfikowane automatycznie – podkreśla szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska.

Czytaj w LEX: Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT >

JPK VAT z deklaracją będzie się składać z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej, wysyłanych łącznie w postaci jednego pliku. Będą go składać wszyscy czynni podatnicy VAT, a więc zarówno duże, średnie i małe firmy jak i mikroprzedsiębiorstwa.

Nowy JPK VAT z deklaracją obowiązuje od 1 października br. Oznacza to, że pierwsze pliki według nowej struktury, dotyczące okresu rozliczeniowego za październik 2020 r., składane będą przez podatników do 25 listopada 2020 r.

Zobacz procedury w LEX:

Korzystanie z ulgi na złe długi w ramach nowego pliku JPK_VAT  >

Korekta odliczonego podatku dokonywana przez dłużników w ramach nowego pliku JPK_VAT  >

Oznaczenia liczbowe w nowym pliku JPK_VAT  >

Oznaczenia transakcji w nowym pliku JPK_VAT  >