Wiesława Moczydłowska Ministerstwo Finansów opublikowało nową broszurę dotyczącą JPK dla ksiąg rachunkowych. Jest to nowa broszura na temat struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, dotycząca jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla ksiąg rachunkowych. W nowej broszurze JPK_KR(1) znajdują się zaktualizowane opisy niektórych elementów JPK dla ksiąg rachunkowych.

 

Jest to kolejna broszura, którą Ministerstwo Finansów prezentuje w ramach  struktur logicznych postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a par.  2 ustawy - Ordynacja podatkowa wraz z broszurami informacyjnymi.

Struktury JPK_V7M oraz JPK_V7K, jako elektroniczny wzór dokumentu, zostały zaktualizowane w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP w maju br.

Broszura będzie obowiązywać dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się  od 1 stycznia 2021 r. Jak informuje Ministerstwo Finansów, wprowadzenie zmian, które wynikają z nowych opisów elementów struktury, nie będzie wymagać aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego przez podatnika.

Czytaj: Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października>>
 

Nowa broszura nt. struktury logicznej postaci elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych, dot. jednolitego pliku kontrolnego (JPK) dla ksiąg rachunkowych, jest dostępna na stronie Ministerstwa Finansów - Krajowej Administracji Skarbowej.

Jak informuje Ministerstwo Finansów, publikacja nowej broszury to wynik oceny funkcjonowania dotychczasowych opisów poszczególnych elementów, które zdaniem resortu finansów wymagały doprecyzowania. Spis zmian do poprzedniej broszury został zamieszczony w pkt 14 nowej broszury.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2018 r. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują struktury JPK na żądanie organów podatkowych. JPK na żądanie obejmuje 7 struktur: księgi rachunkowe – JPK KR, wyciąg bankowy – JPK WB, magazyn – JPK MAG, faktury VAT – JPK FA, faktury VAT RR – JPK FA RR, podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK PKPIR,  ewidencja przychodów – JPK EWP.

Warto podkreślić, że jeśli w nieuzasadniony sposób podatnik odmówi udostępnienia struktur JPK, może zostać ukarany karą porządkową w wysokości do 2800 zł