Celem wprowadzenia nowego jednolitego pliku kontrolnego (JPK) ma być uproszczenie raportowania VAT. Nowy dokument ma połączyć informacje wynikające z rejestrów VAT i deklaracji podatkowych. Okazuje się jednak, że w praktyce wprowadzenie JPK V_7M/JPK V_7K będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników, a w szczególności koniecznością dostosowania ich systemów księgowych. Nowy system raportowania miał być wprowadzony w kwietniu, potem – z powodu epidemii koronawirusa – został on przesunięty na lipiec. Nowelizacja przepisów finalnie przesunęła termin wejścia w życie zmian na początek października. Jak wynika z przepisów, zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT zostanie zastąpione obowiązkiem składania pliku w wersji ustrukturyzowanej, ale z rozszerzonym obowiązkiem informacyjnym. Dodatkowemu oznaczeniu będą podlegały wybrane transakcje sprzedaży i zakupu. W nowym JPK_VAT pojawią się nowe oznaczenia liczbowe i literowe.

Zobacz również: Wkrótce nowe zasady rozliczania VAT - firmy mogą nie zdążyć z przygotowaniami >>

Nowe raportowanie dla potrzeb VAT

Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. Nowy obowiązek dotyczy zatem dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, a także mikroprzedsiębiorców. Za okresy rozliczeniowe od 1 października 2020 r. nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT. Nowy plik ma zawierać:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Zobacz procedury w LEX:

Korzystanie z ulgi na złe długi w ramach nowego pliku JPK_VAT  >

Korekta odliczonego podatku dokonywana przez dłużników w ramach nowego pliku JPK_VAT  >

Oznaczenia liczbowe w nowym pliku JPK_VAT  >

Oznaczenia transakcji w nowym pliku JPK_VAT  >

Nowe kody GTU dla towarów i usług

Okazuje się, że jedną z kluczowych zmian będzie nałożenie na podatników obowiązku weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych (GTU). W sytuacji jeśli towar lub usługa będzie należeć do jednej z nich, podatnik będzie zobligowany do przypisania im właściwego kodu GTU w nowym JPK V_7M/ JPK V_7K. Z przepisów wynika, że dla wybranych towarów zostały przewidziane oznaczenia od „01” do „10”, zaś dla wybranych usług – oznaczenia od „11” do „13”. Obowiązek oznacza sprzedaży nowymi kodami ma dotyczyć sprzedawców. Nabywcy towarów i usług nie będą obowiązani wskazywać poniższych oznaczeń w przesyłanych plikach JPK_VAT. Warto pamiętać, że oznaczenia GTU należy stosować jedynie do krajowych i transgranicznych dostaw towarów i świadczonych usług.

Zobacz więcej:

Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU) w JPK_V7M / JPK_V7K

Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT

Jak przygotować się do wprowadzenia JPK_V7M/JPK_V7K?

JPK_VAT z deklaracją - wypełnianie i wysyłanie

Kody grup towarowych w nowym pliku JPK_VAT

Likwidacja deklaracji VAT i nowy JPK_VAT - szkolenie online