Jak się dowiadujemy, w bezpośrednim dostarczaniu żywności nie biorą udziału pracownicy pomocy społecznej ani policjanci. Są jednak zaangażowani w procedurę.

Kwarantanna w związku z koronawirusem dotyczy osób zdrowych, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Nakładana jest w drodze decyzji administracyjnej przez państwowego, powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego.

 


Procedury dostarczania żywności dla potrzebujących w kwarantannie

Sanepid podaje informacje o osobach objętych kwarantanną do lokalnego ośrodka pomocy społecznej. Następnie Ośrodek Pomocy Społecznej weryfikuje, czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej - zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej taka ocena powinna odbywać się telefonicznie.

Czytaj w LEX: Wpływ „specustawy koronawirusowej” na samorządy >

Jednocześnie MRPIPS dostarcza ośrodkom pomocy społecznej wykaz organizacji deklarujących pomoc żywnościową oraz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej lub Policji wraz z kontaktami.

Następnie OPS składa do jednej ze wskazanych przez MRPiPS organizacji zapotrzebowanie na konkretne produkty. Ministerstwo Rolnictwa informuje, że pomoc żywnościową zadeklarowały Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Caritas i Stowarzyszenie Odra-Niemen.

OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP,WOT lub POLICJI skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Czytaj w LEX: Zadania i obowiązki podmiotów leczniczych wynikające ze specustawy o koronawirusie >

Pomoc społeczna pośredniczy, ale nie kupuje

Żywności dla osób w kwarantannie nie będzie też dostarczała pomoc społeczna. Jak informowaliśmy, obawy środowisk pomocy społecznej budziła zapowiedź angażowania w te działania pracowników socjalnych, którzy nie zostali przeszkoleni w tym zakresie, nie zostały dla nich opracowane procedury, a także nie posiadają na wyposażeniu niezbędnych środków ochrony osobistej.

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej nie uczestniczą w bezpośrednim dostarczaniu żywności osobom poddanym kwarantannie.

Policjanci nie robią zakupów

Jak nas poinformował insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, rola funkcjonariuszy Policji polega na zapytaniu osób będących w kwarantannie o ich potrzeby np. leki, żywność. – Następnie te informacje przekazujemy służbom odpowiedzialnym za dostarczenie takich produktów – mówi.

Policjanci nie robią zakupów, mimo że zdarzają się prośby o to, jest ich bardzo mało. – Za każdym razem informujemy służby odpowiedzialne – podkreśla insp. Mariusz Ciarka.

Funkcjonariusze, którzy sprawdzają miejsce pobytu osób przebywających w kwarantannie domowej nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu, bo nie wchodzą do domu.

Sprawdź w LEX: Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, jeśli pracownik lub jego dziecko zostanie objęty kwarantanną w zw. z epidemią koronawirusa? >

Zobacz też: Samorządowcy proszą rząd o wsparcie szpitali i dyrektywy w związku z koronawirusem

WOT wesprze osoby w kwarantannie

Od 18 marca dowództwo WOT planuje zorganizować zdalny punkt pomocy psychologicznej dla osób przebywających w kwarantannie, który będzie zbudowany z żołnierzy OT – psychologów z jednostek wojskowych WOT. Pomoc psychologiczna będzie udzielana poprzez bezpłatną infolinię telefoniczną oraz w formie czatu, całodobowo, w rytmie 3-zmianowym. Zespół będzie działał w Zegrzu, w przyszłości możliwe jest uruchomienie central regionalnych.

Jak nam mówi ppłk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, są dwa rodzaje działań. WOT będą angażowały się do pilnowania osób w kwarantannie i wspierać w tym policję. – Jeżeli dotrzemy do danej osoby, może się okazać, że od nas opieka społeczna dowie się, że komuś określonej pomocy potrzeba – mówi.

Czytaj w LEX: Sprawozdawczość podmiotu leczniczego z działalności przeciwepidemicznej >

W każdym województwie zostali wyznaczeni koordynatorzy w każdej z brygad obrony terytorialnej. Ich lista została wysłana do MRPiPS wraz z danymi kontaktowymi. Trafią one do wszystkich ośrodków pomocy społecznej w kraju. Dodatkowo w najbliższych dniach powołani zostaną oficerowie łącznikowi na szczeblu powiatu i gminy, będą oni również koordynowali współpracę.

W momencie nadania artykułu, WOT czekały na decyzję ministra obrony narodowej z rozkazem w tej sprawie, ma ona zawierać doprecyzowania i szczegóły dotyczące działań żołnierzy w zakresie wsparcia osób w kwarantannie.

Czytaj w LEX: Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności >

Poczta ma dostarczać paczki

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, zadeklarował, że Poczta Polska wesprze w doręczaniu przesyłek, także z niezbędnymi artykułami żywnościowymi, jeśli zapotrzebowanie takie zgłoszą samorządy czy pomoc społeczna. Podkreślił, że odbędzie się to z zachowaniem bezpieczeństwa, szczególnie dla osób, które te przesyłki wykonują, ale także i dla tych, którzy je odbierają, będąc w kwarantannie.

Czytaj w LEX: Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych >

Osoby, które wróciły z zagranicy

Od 15 marca osoby, które wróciły z zagranicy muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie. Odbywają ją pod adresem, który podały w karcie lokalizacyjnej. Jeśli nie ma możliwości odbycia kwarantanny w domu, można ją odbyć we wskazanym przez służby ośrodku podane podczas przekraczania granicy.

Złamanie kwarantanny podlega karze wynikającej z Kodeksu karnego lub nakładanej przez służby sanitarne. Grzywna wynosi 5 tys. zł.

Czytaj w LEX: Uprawnienia i obowiązki pracodawcy związane z koronawirusem >