Obecna edycja programu umożliwiającego samorządom wsparcie finansowe usług senioralnych, w latach 2014–2020, spowodowała powstanie niemal 1000 Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”. Jest już projekt uchwały, który zakłada finansowanie tworzenia i bieżącego funkcjonowania Klubów Seniora i Dziennych Domów Pobytu.

Na działania skierowane do Seniorów ma w ramach programu przekazane ma zostać 300 mln zł. Do 23 października trwają konsultacje nad nowym programem Senior+ na lata 2021 – 2025.

 

Magdalena Anna Łazarewicz, Krzysztof Owczarek

Sprawdź  

Infrastruktura i aktywizacja seniorów

Nadrzędnym celem programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów. Narzędziem do jego realizacji jest rozbudowa infrastruktury ośrodków wsparcia osób po 60 roku życia i zwiększenie liczby miejsc w tych ośrodkach.

Program składać się będzie standardowo z dwóch modułów: na tworzenie nowych miejsc i bieżące funkcjonowanie placówek już działających.

Nowy projekt ustawy zwiększa finansowanie projektów – każdy samorząd może pozyskać na stworzenie:

  • Klubu Seniora 200 tys. zł (150 tys. zł w latach ubiegłych)
  • Dziennego Domu pobytu 400 tys. zł (300 tys. zł w latach ubiegłych)


Koszty Klubu Seniora i Dziennego Domu

Koszty utrzymania Klubu Seniora czy Dziennego Domu to nie tylko opłaty za media czy wynagrodzenie osoby prowadzącej placówkę, ale też koszty dowozu uczestników do miejsca spotkań, wynagrodzenia specjalistów – dietetyków, rehabilitantów, terapeutów, osób prowadzących zajęcia sportowe czy rękodzielnicze, koszty wyżywienia, materiałów używanych na zajęciach, wycieczek i wyjść do kina bądź teatru, które często są atrakcyjnym elementem oferty Klubu i Dziennego Domu.

Moduł drugi zakłada dofinansowanie na bieżące funkcjonowanie jednego miejsca w wysokości:

  • 200 zł/miesięcznie dla Klubów Seniora
  • 400 zł/miesięcznie dla Dziennych Domów Pobytu (300 zł/miesięcznie w latach ubiegłych)

Finansowanie z UE dopuszczalne

Jak podkreśla Anna Klingsporn-Karge, ekspert merytoryczna Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju, wkład własny na utworzenie placówki w ramach programu Senior +, który gmina musi wnieść na poziomie 20 proc. wartości projektu, może być finansowany z projektów unijnych.

- Dla samorządów jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ mają możliwość rozwijania usług społecznych przy minimalnym angażowaniu środków z budżetu gminy. Przy module drugim zmianie uległa część wkładu własnego gminy. Dotychczasowe dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania wzrosło z 40 do 50 proc. – dodaje.

Czytaj też: Są wytyczne dla placówek Senior plus>>

Samorządy działają na rzecz seniorów

W gminie Przemęt w województwie wielkopolskim funkcjonują Klub Senior+ i Dzienny Dom Senior+. Obydwie placówki powstały w ramach edycji Senior + 2018 i rozpoczęły swoje funkcjonowanie w 2019 roku. Jak mówi Janusz Frąckowiak, wójt gminy, jakość życia seniorów staje się ważnym elementem aktywnej polityki społecznej i rodzinnej każdej gminy. - Mamy świadomość tego, że umieszczanie perspektywy potrzeb osób starszych i niesamodzielnych w planach rozwoju społeczności lokalnych jest elementem, którego po prostu nie możemy pominąć – podkreśla.

Z programu gmina pozyskała ponad 357 tys. zł i utworzyła łącznie 30 nowych miejsc w placówkach dla osób 60+. W ramach dofinasowania przeprowadzono prace remontowe i adaptacyjne oraz zakupiono niezbędne sprzęty i wyposażenia. Seniorzy mogą w komfortowych warunkach spotykać się, realizować swoje pasje, dzielić doświadczeniami i utrzymywać dobrą formę fizyczną. Dzienny Dom Senior + w Przemęcie dysponuje m.in. salą spotkań, aneksem kuchennym, salą ćwiczeń, pokojem zabiegowo – pielęgniarskim czy pomieszczeniem do terapii indywidualnej. Wszystkie pomieszczenia są dostosowane do potrzeb i możliwości osób starszych.

- Wszystko to zaplanowaliśmy tak, aby seniorzy spędzający w placówce do 8 godzin dziennie czuli, że to miejsce jest stworzone specjalnie z myślą o nich. W budynku funkcjonuje również żłobek. Taka integracja wpływa terapeutycznie na obie grupy społeczne. To nowoczesne Centrum spełnia zarówno wymogi seniorów jak i najmłodszych mieszkańców gminy. Inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki połączeniu 4 projektów krajowych i europejskich – dodaje wójt.

W 2018 roku osoby 60+ stanowiły 24 proc. ogółu mieszkańców Polski. Do 2050 roku – według prognoz GUS, liczba osób po 60 roku życia zwiększy się do 40 proc. ogółu społeczeństwa. Według ekspertów polityka społeczna wobec osób starszych jest coraz ważniejszym elementem działań zarówno na poziomie rządowym jak i samorządowym.

Więcej informacji tutaj>>