Zgodnie z nowymi przepisami, obiekty handlowe lub usługowe, których przeważająca działalność polega na sprzedaży żywności, produktów kosmetycznych, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, a także obiekty świadczące usługi pocztowe od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.

Czytaj: Od soboty wracają ograniczenia dla firm w całej Polsce>>
 

Rozporządzenie stanowi też, że na terenie tych obiektów klienci powinni być poinformowani o godzinach obsługiwania osób powyżej 60. roku życia. - Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia - czytamy w rozporządzeniu.

 

Po raz pierwszy godziny dla seniorów wprowadzono 1 kwietnia. Dotyczyły wówczas osób po 65 roku życia. Początkowo obowiązywały we wszystkie dni tygodnia. Od 20 kwietnia zniesiono je w weekendy. Od 4 maja w ramach odmrażania gospodarki godziny dla seniorów zostały zlikwidowane.