Celem wprowadzenia nowego jednolitego pliku kontrolnego (JPK) było uproszczenie raportowania VAT. Nowy dokument ma połączyć informacje wynikające z rejestrów VAT i deklaracji podatkowych. Okazuje się jednak, że w praktyce wprowadzenie JPK V_7M/JPK V_7K będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników, a w szczególności koniecznością dostosowania ich systemów księgowych.

Nowe raportowanie już od 1 października

Nowy system raportowania miał być wprowadzony w kwietniu, potem – z powodu epidemii koronawirusa – został on przesunięty na lipiec. Nowelizacja przepisów finalnie przesunęła termin wejścia w życie zmian na początek października. Ani epidemia, ani problemy z wdrożeniem nowych systemów jednak nie zniknęły. Okazuje się więc, że firmy mogą nie zdążyć z przygotowaniami. A tych jest całkiem sporo.

Zobacz procedurę w LEX: Korzystanie z ulgi na złe długi w ramach nowego pliku JPK_VAT  >

- Ogromną zmianą, jaka pojawi się 1 października 2020 r. jest zastąpienie deklaracji VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT. Zmiana wydawałoby się korzystna dla każdego księgowego. Jednak do końca tak nie jest – tłumaczy Sylwia Loręcka, główny księgowy w firmie Podatki i Rachunkowość Rusek Sp. z o.o.

Czytaj w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2020 r. >

Jak wynika z przepisów, zniesienie obowiązku składania deklaracji VAT zostanie zastąpione obowiązkiem składania pliku w wersji ustrukturyzowanej, ale z rozszerzonym obowiązkiem informacyjnym. Dodatkowemu oznaczeniu będą podlegały wybrane transakcje sprzedaży i zakupu. W nowym JPK_VAT pojawią się nowe oznaczenia liczbowe i literowe.

Zobacz również: Nowy JPK_VAT wymusi podawanie więcej informacji o transakcjach >>

Nowy JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. Nowy obowiązek dotyczy zatem dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, a także mikroprzedsiębiorców. Za okresy rozliczeniowe od 1 października 2020 r. nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT. Nowy plik ma zawierać:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Zobacz procedurę w LEX: Korekta odliczonego podatku dokonywana przez dłużników w ramach nowego pliku JPK_VAT  >

Pliki będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej. Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, będą przesyłać JPK_V7M. Dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie przewidziany jest natomiast JPK_V7K. Pliki będzie można podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
  • profilem zaufanym,
  • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Zobacz procedurę w LEX: Oznaczenia transakcji w nowym pliku JPK_VAT  >

 

Zmiany nie tak korzystne, jak można było oczekiwać

Zmiany w raportowaniu JPK_VAT, które wejdą w życie za nieco ponad miesiąc były szeroko promowane przez Ministerstwo Finansów jako ułatwienie dla podatników ze względu na likwidację odrębnego składania plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT w zamian za raportowanie ewidencji VAT i deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej – według zmienionej tzw. schemy JPK_VAT.

- Rzeczywistość nie będzie jednakże tak różowa – podkreśla Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy w kancelarii GWW. Ekspert tłumaczy, że lektura nowych przepisów w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług pozwala przypuszczać, że nowe zasady prowadzenia ewidencji i jej raportowanie przysporzą podatnikom wiele problemów, nie tylko natury interpretacyjnej.

Czytaj w LEX: Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT >

Okazuje się, że jedną z kluczowych zmian będzie nałożenie na podatników obowiązku weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych (GTU). W sytuacji jeśli towar lub usługa będzie należeć do jednej z nich, podatnik będzie zobligowany do przypisania im właściwego kodu GTU w nowym JPK V_7M/ JPK V_7K.

Czytaj w LEX: Jak przygotować się do wprowadzenia JPK_V7M/JPK_V7K? >

 


Gorączkowe przygotowania już trwają

- W wielu firmach trwają gorączkowe przygotowania. Porównywane są oferty na dostosowanie systemów informatycznych do zmian w przepisach. Przedsiębiorcy zmagający się ze skutkami pandemii muszą ponieść niemałe wydatki na modyfikacje systemów. Do tego dochodzi zaangażowanie służb księgowych oraz pracowników innych działów, którzy muszą identyfikować transakcje wymagające oznaczenia w nowym JPK. Działania te niosą ryzyko wystąpienia błędów, zarówno technicznych jak i merytorycznych – zwraca uwagę Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i Wspólnicy.

Czytaj w LEX: Oznaczenia dostawy i świadczenia usług (GTU) w JPK_V7M / JPK_V7K >

Ekspert tłumaczy jednak, że zanim systemy zostaną zmienione, najpierw należy ustalić, co i jak trzeba zmodyfikować. - Nie zawsze jest łatwo wprowadzić odpowiednie zmiany, ponieważ często istnieją wątpliwości. Przykładowo w nowym JPK trzeba będzie oznaczać kodem MPP (mechanizm podzielonej płatności) te transakcje, które podlegają pod obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Do tej pory w razie wątpliwości, wielu podatników asekuracyjnie oznaczało wiele faktur dopiskiem mechanizm podzielonej płatności i płaciło za takie faktury split paymentem, mimo braku takiego obowiązku – podkreśla Arkadiusz Łagowski.

Zobacz procedurę w LEX: Oznaczenia dowodów sprzedaży w nowym pliku JPK_VAT  >

Teraz niestety trzeba będzie przejrzeć transakcje zakupowe i ocenić co podlega pod obowiązkowy split payment a co nie.  A problem nie jest błahy. W przypadku błędów organ podatkowy będzie mógł nałożyć na podatnika nowe kary, po 500 zł za błąd utrudniający skarbówce analizę danych. Warto zatem dobrze przygotować się do zmian.

Zobacz szkolenie w LEX: Likwidacja deklaracji VAT i nowy JPK_VAT >

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że dzięki nowemu systemowi raportowania zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań. Krótszy ma być też czas wykonywania czynności kontrolnych przez skarbówkę. Każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Czytaj w LEX: Kody grup towarowych w nowym pliku JPK_VAT >