Kwietniowe i lipcowe zmiany są skutkiem przepisów ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1520). Co do zasady, celem nowego JPK jest uproszczenie raportowania VAT. Nowy plik ma się bowiem łączyć z rejestrem VAT, jak i deklaracją VAT. Te dokumenty aktualnie składane są odrębnie. W praktyce jednakże wprowadzenie JPK V_7M/JPK V_7K będzie wiązało się z szeregiem zmian dla podatników, a w szczególności koniecznością dostosowania ich systemów księgowych.

Czytaj w LEX: Obowiązkowy split payment >

Ulepszenie, które utrudni rozliczenia

Zmiany w raportowaniu JPK_VAT, które wejdą w życie w kwietniu i lipcu 2020 r. były szeroko promowane przez Ministerstwo Finansów jako ułatwienie dla podatników ze względu na likwidację odrębnego składania plików JPK_VAT oraz deklaracji VAT w zamian za raportowanie ewidencji VAT i deklaracji wyłącznie w formie elektronicznej – według zmienionej tzw. schemy JPK_VAT.

Zobacz procedurę w LEX: Podzielona płatność w VAT >

- Rzeczywistość nie będzie jednakże tak różowa – podkreśla Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy w kancelarii GWW. Ekspert tłumaczy, że lektura przepisów rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług pozwala przypuszczać, że nowe zasady prowadzenia ewidencji i jej raportowanie przysporzą podatnikom wiele problemów, nie tylko natury interpretacyjnej.

Zobacz również: Miały być uproszczenia w VAT, będą utrudnienia >>
 

Obowiązkowa weryfikacja towarów i usług

Maciej Jarosz, ekspert podatkowy w zespole ds. VAT w KPMG w Polsce zwraca uwagę, że jedną z kluczowych zmian będzie nałożenie na podatników obowiązku weryfikacji sprzedawanych towarów oraz świadczonych usług pod kątem ich przynależności do jednej z trzynastu grup towarowo-usługowych (GTU). W sytuacji jeśli towar lub usługa będzie należeć do jednej z nich, podatnik będzie zobligowany do przypisania im właściwego kodu GTU w nowym JPK V_7M/ JPK V_7K. - Wątpliwości podatników budzi fakt, czy nowe kody GTU należy zastosować tylko do transakcji sprzedażowych (dostaw towarów i świadczenia usług na terytorium kraju), czy również do transakcji nabycia, gdzie podatek należny rozliczany jest na zasadzie odwrotnego obciążenia np. WNT czy import usług – podkreśla ekspert.

 

Nowe kody pełne niejasności

Kamil Chmielewski, doradca podatkowy w zespole ds. VAT w KPMG w Polsce, tłumaczy z kolei, że z układu oraz brzmienia udostępnionej przez Ministerstwo Finansów schemy (Schemat_JPK_V7M(1)_v1-0_20.xsd) można wywnioskować, że poszczególne kody GTU odwołują się do transakcji dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium kraju (sprzedaż). Kody zostały bowiem umieszczone w węźle: „Oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług”. Ekspert zwraca jednak uwagę, że nie należy ich łączyć z samym faktem wykazania pozycji po stronie podatku VAT należnego. - Przykładowo zgodnie z dokumentacją, pole „GTU_04” odnosi się do „dostaw wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym”, a w opisie pola „GTU_13” wskazano, że odnosi się ono do „świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 – tłumaczy. Nabycie towarów lub usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia powoduje natomiast jedynie, że nabywca staje się podatnikiem i to on jest zobligowany do rozliczenia (wykazania) podatku VAT należnego (oraz co do zasady podatku VAT naliczonego). Niemniej nie wpływa to na fakt, że dokonuje on nabycia, a nie dostawy towarów lub świadczenia usług.

Sprawdź w LEX: Jak wykazać fakturę z odwrotnym obciążeniem, wystawioną metodą kasową? >

 


Zdaniem Kamila Chmielewskiego, gdyby intencją ustawodawcy było nałożenie obowiązku przypisywania kodów GTU do nabyć towarów i usług wykazanych po stronie podatku VAT należnego, gdzie pod uwagę należy wziąć sposób rozliczenia mechanizmu odwrotnego obciążenia, to transakcje nabycia objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia byłyby wskazane expressis verbis w dokumentacji jako podlegające raportowaniu w poszczególnych polach węzła „oznaczenie dotyczące dostawy i świadczenia usług”.

Sprawdź w LEX: Czy ustalając datę, od kiedy powstaje obowiązek raportowania VAT przez podmioty zagraniczne należy uwzględniać obrót zagraniczny? >