Prawo.pl ustaliło, że Ministerstwo Rozwoju prowadzi rozmowy z Ministerstwem Finansów na temat zagadnień poruszonych w interpretacji podatkowej dotyczącej rozliczenia podatku VAT po śmierci przedsiębiorcy. Chodzi o konieczność sporządzenia spisu z natury i odprowadzenia VAT, mimo kontynuowania działalności przez spadkobierców.

Dobra ustawa, jeden zły przepis

Jak pisaliśmy w listopadzie, wskutek zmiany ustawą o zarządzie sukcesyjnym artykułu 14 ustawy o VAT  spadkobiercy, którzy będą dziedziczyć majątek po zmarłym przedsiębiorcy mogą mieć problem z koniecznością rozliczenia się z VAT, nawet jeśli chcą kontynuować działalność. Jeśli bowiem nie ma ustanowionego zarządcy sukcesyjnego, a zgłoszą chęć kontynuowania działalności, wówczas już po dwóch miesiącach od śmierci przedsiębiorcy trzeba sporządzić spis z natury (remanent) i rozliczyć się z fikusem z VAT.

Czytaj: Spadkobiercy przedsiębiorców mogą sporo zapłacić przez ustawę o sukcesji>>

Z kolei, gdy zarządca został powołany, to taką czynność trzeba wykonać po wygaśnięciu zarządu. Jeśli w tym czasie – zarząd może trwać z mocy prawa dwa lata, sąd może go przedłużyć na pięć lat - zostanie zakończone postępowanie spadkowe, nie będzie problemu, bo remanent nic nie wykaże. Majątek po zmarłym już nie będzie należał do przedsiębiorstwa w spadku - tak mówimy o kontynuowaniu działalności po śmierci właściciela, instytucji prowadzonej ustawą o zarządzie sukcesyjnym – tylko do spadkobierców. Gdy jednak tak się nie stanie, wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego trzeba przeprowadzić remanent. Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej 5 września 2019 roku, sygn. 0114-KIDP1-3.4012.244.2019.2.RMA.

 


Jest szansa na zmiany

Jak ustaliliśmy, Ministerstwo Rozwoju "z uwagą monitoruje sygnały od przedsiębiorców i na bieżącą je analizuje, a także sygnalizuje Ministerstwu Finansów". Nie ma jeszcze podjętych wiążących decyzji, ale można się spodziewać, że na początku przyszłego roku sprawa będzie przedmiotem rozmów przedstawicieli obu resortów.

Sprawdź w LEX: Jakich czynności powinna dokonywać córka w celu płynnego przejęcia oraz kontynuowania działalności po zmarłym ojcu?  >

– Bardzo dobrze, że oba ministerstwa rozpoczęły rozmowy na ten temat – mówi Dawid Rejmer, radca prawny w Kancelarii Finansowej. – Z niecierpliwością czekamy, co zrobią resorty. Ważne jest bowiem, aby szybko uchwalić jasne przepisy, które nie będą budzić wątpliwości urzędów skarbowych, a co za tym idzie nie sprawią problemu w stosowaniu.  Nie ma bowiem uzasadnienia, by osoba, która chce kontynuować działalność gospodarczą po zmarłym przedsiębiorcy, musiała się rozliczyć z VAT – podsumowuje Dawid Rejmer.

Zobacz procedurę w LEX: Osoby uprawnione do zarządu przedsiębiorstwem w spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego >