O problemie pisaliśmy już na początku grudnia w tekście pt. Rewolucyjne zmiany w VAT od handlu międzynarodowego niepewne i pełne niejasności.

Z końcem roku upłynie termin, w którym państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym Polska, muszą wdrożyć Dyrektywę Rady (UE) z 4 grudnia 2018 r. nr 2018/1910 zmieniającą Dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (dalej: dyrektywa 2018/1910).

Zobacz również: Korzystne zmiany w VAT pod znakiem zapytania >>

O problemie było wiadomo już dawno

Wprowadza ona tzw. Quick Fixes – zmiany mające na celu wdrożenie środków upraszczających do transakcji wewnątrzwspólnotowych, w tym także w zakresie prawa do stosowania 0-proc. stawki VAT dla transakcji transgranicznych dokonywanych pomiędzy różnymi krajami UE. Nowe przepisy dotyczą magazynów typu call-off stock w handlu transgranicznym, transakcji łańcuchowych, oraz dostaw wewnątrzwspólnotowych w zakresie przesłanek materialnych uprawniających do zastosowania zwolnienia (stawki 0%) z prawem do odliczenia. Projekt zmian ustawy o VAT nie trafił nawet jeszcze do Sejmu.

Czytaj w LEX: VAT 2020 - przewodnik po zmianach >

Przepisów jak nie było, tak nie ma

Tymczasem, w poniedziałek, 23 grudnia, Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że nie zdąży przygotować implementacji. Przyznało, że Polska zobowiązana jest wdrożyć do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej, które dotyczą opodatkowania handlu między państwami członkowskimi. Podkreśliło też, że przepisy wdrażające dyrektywę 2018/1910 powinny być stosowane od 1 stycznia 2020 r.

Czytaj w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2020 r. >

Dodało jednak, że obecnie trwają intensywne prace legislacyjne dotyczące implementacji tej dyrektywy, które jednak nie zostaną zakończone przed 1 stycznia 2020 r. W okresie przejściowym – do momentu uchwalenia nowych przepisów – podatnicy mają kierować się przygotowanym przez MF dokumentem, który prezentuje zasady stosowania przepisów dotyczących VAT po 1 stycznia 2020 r. w związku z brakiem implementacji dyrektywy 2018/1910. Jest on dostępny na stronie resortu.

Czytaj w LEX: Księgowanie faktur na przełomie roku na przykładach >

23 grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało również kolejne objaśnienia podatkowe. Tym razem dotyczą one wykazu podatników VAT i mechanizmu podzielonej płatności. Oba dokumenty dostępne są tu.