Jeśli przedsiębiorca wykonuje, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czynności opodatkowane, to od zakupów na cele firmowe może, co do zasady, odliczyć VAT. Co istotne, związek między zakupami a czynnościami opodatkowanymi nie musi mieć charakteru bezpośredniego. Towary nie muszą zatem zostać wykorzystywane do wykonania konkretnej czynności opodatkowanej. Wystarczający jest w tym przypadku związek pośredni, czyli ogólny związek z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT. Potwierdzają to liczne interpretacje podatkowe.

 

Odliczenie możliwe, ale musi być związek z działalnością gospodarczą

Przykładem może być pismo dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0114-KDIP1-3.4012.58.2018.2.ISK. Wynika z niego, że skoro upominki nabywane przez firmę w celu ich nieodpłatnego przekazania mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, to zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych upominków, jedynie w odniesieniu do tych, które zostaną przekazane w związku z działaniami reprezentacyjnymi i reklamowymi dotyczącymi prowadzonej opodatkowanej działalności gospodarczej.

Czytaj w LEX: Nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika >

W konsekwencji, zakupy towarów, które mają być przekazane klientom jako upominki np. z okazji Świąt Bożego Narodzenia, będą dawać prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony. Organy podatkowe zwracają uwagę, że głównym celem przekazania takich upominków nie są bowiem względy osobiste przedsiębiorcy, ale promocja firmy.

 

Przekazanie prezentów opodatkowane VAT

Przekazanie prezentów kontrahentom może mieć jednak negatywne konsekwencje w postaci konieczności naliczenia i zapłacenia podatku. Obowiązek ten nie pojawi się jednak w przypadku przekazywania prezentów o tzw. małej wartości. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT opodatkowaniu VAT nie podlega m.in. przekazywanie  prezentów o małej wartości, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. Zasadę tę wprowadza art. 7 ust. 3 ustawy o VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, prezenty o małej wartości to przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób,
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają obecnie 20 zł (wcześniej było to 10 zł).

Zobacz procedurę w LEX: Wyłączenie opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania prezentów o małej wartości i próbek >

Zobacz również:
Choinka i prezenty dla klientów mogą być kosztem podatkowym >>
Udział gości w imprezach nie zawsze kosztem spółki >>