Ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur (KSeF) została już opublikowana w Dzienniku Ustaw. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące zmian w fakturowaniu, stanowiące część pakietu SLIM VAT 2.

Czytaj: E-fakturowanie dobrowolne od stycznia 2022 roku, obowiązkowe rok później>>
 

- E-faktura to kamień milowy w zakresie uszczelniania VAT. Jej wprowadzenie w Polsce to historyczna zmiana, przełom podobny do wdrożenia raportowania w formacie JPK czy mechanizmu podzielonej płatności (split payment). E-faktura to również całkowita nowość technologiczna. Polska będzie czwartym krajem UE, który ją wdroży. W 2017 r. zrobiły to Włochy, rok później Hiszpania, a w 2019 – Portugalia. Od połowy 2024 e-faktura będzie etapowo wprowadzana we Francji – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski

Czytaj w LEX: Krywan Tomasz, E-faktury i Krajowy System e-Faktur - zmiany od 1 stycznia 2022 r. >

Od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy będą z e-faktury korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i występujących już obecne w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Intencją Ministerstwa Finansów jest to, aby w 2023 r. korzystanie z e-faktury stało się obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców. Będzie to wymagać uprzedniej zgody organów UE.

Sprawdź w LEX: Jak prawidłowo skorygować fakturę, która zawiera błędne dane kontrahenta? >

- E-faktura to oczekiwana przez firmy e-usługa administracji, która ułatwi im rozliczanie obrotu, a przez to pobudzi polską gospodarkę. To również najbardziej zaawansowany technologicznie sposób zwalczania wyłudzeń VAT. Dzięki analizom big data, w ciągu ostatnich sześciu lat, tempo wykrywania podatkowych przestępców skróciło się z kilkunastu do kilku miesięcy. Po wdrożeniu E-faktury będzie ono jeszcze szybsze. Będzie liczone nie w miesiącach tylko w tygodniach – tłumaczy wiceminister Sarnowski.

- Znaczne przyspieszenie wykrywania prób wyłudzenia VAT zwiększy bezpieczeństwo uczciwych firm i zapewni im uczciwe warunki konkurencji. Dla budżetu to zabezpieczenie wpływów z VAT i szansa na to, by w kilka lat zmniejszyć lukę VAT o połowę, do poziomu 5% – dodaje wiceminister.

Sprawdź w LEX: Czy jeśli podatnik nie wyrazi zgody na otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur, to kontrahent będzie obowiązany przekazywać podatnikowi faktury w inny, uzgodniony sposób? >


Korzyści z systemu e-faktur

Korzyścią wynikającą z tego rozwiązania ma być szybki zwrot VAT. Podatnicy wybierający e-fakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej, termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40. Poprawić się ma także bezpieczeństwo. Faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.

Ministerstwo Finansów ocenia, że system wpłynie na przyspieszenie obrotu gospodarczego. Dzięki działaniu za pośrednictwem bazy Ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.

Ponadto, e-faktury mają być wydawane według jednego wzorca tak, że będą bardzo łatwe w użyciu, a wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze. Podatnik nie będzie musiał przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ będą one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat, a więc co do zasady w okresie, w którym większość zobowiązań podatkowych się przedawnia.

Ponadto, podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą już dostępne dla organów podatkowych w KSeF.

Zobacz w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

 

SLIM VAT 2 i 3, zmiany w fakturowaniu w ramach KSeF

W ramach projektu wdrażającego do polskiego systemu prawnego e-fakturę wchodzą również w życie zmiany w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2. Dotyczą one: braku obowiązku zamieszczania oznaczenia „Duplikat”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie, braku obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „Faktura korygująca” albo „Korekta”, czy wskazywania przyczyny korekty oraz korekt zbiorczych – będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury. Dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług.

Zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zobacz w LEX: Postrzech Łukasz, SLIM VAT 2 i e-faktury, czyli co się zmieni od 1.10.2021 r. oraz od 1.01.2022 r. - konferencja podatkowa >

- Opublikowana ustawa finalizuje wdrożenie do polskiego prawa pakietu ułatwień SLIM VAT 2. Pakiet umożliwia m.in. zapłatę z konta VAT-owskiego należności z tytułu składek KRUS, wprowadza dalsze ułatwienia w zakresie wykonywania odliczenia VAT, znosi uciążliwe formalności związane z wyborem opcji opodatkowania VAT przy sprzedaży nieruchomości oraz wydłuża czas na skorzystanie z ulgi na złe długi. To nasza odpowiedź na postulaty i oczekiwana przedsiębiorców. Kolejny pakiet uproszczeń dla biznesu, SLIM VAT 3, jest już na ukończeniu i jeszcze na przełomie roku może zostać udostępniony rynkowi do prekonsultacji – dodaje wiceminister Sarnowski.

Ministerstwo Finansów zaprasza podmioty, które zajmują się rozwojem oprogramowania do fakturowania, do udziału w testach Krajowego Systemu e-Faktur. Udział w pilotażu nie wymaga oficjalnego zgłoszenia i jest anonimowy.

Czytaj w LEX: Soprych Maciej, Trzpioła Katarzyna, Ewidencja sprzedaży przez Internet na przykładach >