W uzasadnieniu MF stwierdza, że w związku z przedłużającym się stanem epidemii COVID-19 uzasadnione jest przedłużenie stosowania obniżonej czasowo stawki VAT do wysokości 0% dla darowizn/nieodpłatnych świadczeń określonych towarów/usług w obszarze ochrony zdrowia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawka ta może być stosowana do 31 grudnia 2021 r. Ponadto w związku z rosnącymi cenami gazu, energii elektrycznej i cieplnej uzasadnione stało się obniżenie stawki VAT na gaz ziemny i energię cieplną (z 23% do 8%) oraz energię elektryczną (z 23 proc. do 5 proc.).

 

Pakiet antyinflacyjny

Obniżka stawki VAT ma objąć wszystkie dostawy, których przedmiotem są ww. gaz ziemny, energia elektryczna i energia cieplna, niezależnie od statusu odbiorcy (oprócz gospodarstw domowych z obniżki skorzystają także np. przedsiębiorcy). Nie obejmie ona natomiast gazu LPG (art. 102 dyrektywy VAT daje prawo do obniżki wyłącznie dla gazu ziemnego), który wykorzystywany jest w niektórych gospodarstwach domowych do celów grzewczych. Dyrektywa VAT nie dopuszcza możliwości obniżenia stawki VAT na dostawy gazu LPG.

 

 

 

W analogicznym okresie będzie stosowana stawka 5 proc. dla dostaw, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu energii elektrycznej  (sklasyfikowanej w CN 2716 00 00). Przedłużono - do zakończenia stanu epidemii - stosowanie zerowej stawki podatku do nieodpłatnych świadczeń, których przedmiotem są wymienione w rozporządzeniu:

  • wyroby medyczne oraz wyroby medyczne do diagnostyki in vitro,
  • szkło laboratoryjne i aparatura laboratoryjna,
  • produkty lecznicze oraz substancje czynne,
  • produkty biobójcze – wyłącznie środki dezynfekujące,
  • specjalistyczne testy diagnostyczne służące do analizy i wykrywania czynników patogennych w organizmie człowieka, wodzie, powietrzu i glebie,
  • środki ochrony indywidualnej – wyłącznie maski, osłony/szyby ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne, kombinezony, ochraniacze na buty, czepki i rękawice.\\