– W ostatnim czasie podejmowane były wielokrotne próby uzyskania zgody na szersze zastosowanie przez Polskę obniżonych stawek VAT. Rozmowy na ten temat toczyły się przede wszystkim na posiedzeniach unijnej grupy roboczej ds. reformy stawek VAT. Za każdym razem odpowiedzi były takie same. Wskazywano, że jedynym sposobem na szersze niż dotychczas stosowanie obniżonych stawek, jest jak najszybsze zamknięcie prac nad zmianami w dyrektywie VAT. Polska bierze w nich aktywny udział. Pierwszym krokiem do zmiany dyrektywy jest osiągnięcie porozumienia co do jej tekstu. Dziś to się udało podczas spotkania ECOFIN – informuje minister finansów Tadeusz Kościński.

 

Stawka VAT na żywność

– Z dużym zadowoleniem przyjmujemy osiągnięcie dzisiejszego porozumienia. Natomiast nie chcemy czekać na formalne przyjęcie dyrektywy przez Radę, co nastąpi już w 2022 r. Możliwość stosowania zerowej stawki VAT na żywność jest szczególnie ważna teraz, gdy w Europie mamy nasilone m.in. zjawiska inflacyjne. Dlatego cały czas podejmujemy starania o to, by Komisja nie zakwestionowała naszych działań w tym kierunku i dlatego w piśmie do komisarza Gentiloniego ponownie zaapelowałem o możliwość wprowadzenia przez Polskę zerowej stawki VAT na żywność na sześć miesięcy, licząc na przychylność KE – dodaje szef MF.

Wśród wskazanych w piśmie produktów do tymczasowego objęcie stawką 0-proc. VAT są m.in. mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, tłuszcze i oleje, niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

MF podkreśla, że prace nad reformą dyrektywy toczą się od prawie czterech lat.

Po osiągnięciu porozumienia co do tekstu dyrektywy VAT, kolejnym krokiem jest opinia Parlamentu Europejskiego, a następnie formalne przyjęcie dyrektywy przez Radę UE. MF przewiduje, że ostateczne rozstrzygnięcia zapadną w pierwszej połowie 2022 r.

 

Decyzja Rady UE

Rada Unii Europejskiej także we wtorek zaktualizowała wykaz towarów i usług, na które dozwolone są obniżone stawki VAT, uwzględniając cyfrową transformację gospodarki. Kompromis kładzie nacisk na równe traktowanie wszystkich państw członkowskich UE. Dodano również nowy przepis w dyrektywie VAT, aby umożliwić państwom członkowskim szybkie reagowanie na wyjątkowe okoliczności, takie jak pandemie, kryzysy humanitarne czy klęski żywiołowe.

Rada UE uzgodniła wycofanie obniżonych stawek VAT lub zwolnień na paliwa kopalne i inne towary o podobnym wpływie na emisje gazów cieplarnianych do 1 stycznia 2030 roku. Obniżone stawki i zwolnienia na nawozy sztuczne i chemiczne pestycydy wygasną do 1 stycznia 2032 roku. Ponadto Rada wprowadziła do wykazu towary i usługi przyjazne dla środowiska, takie jak panele słoneczne, rowery elektryczne i usługi recyklingu odpadów, w przypadku których dozwolone są stawki obniżone.

Zobacz również: Jest już projekt rozporządzenia obniżającego VAT na gaz i prąd >>