Wpłaty VAT w ramach procedury unijnej oraz nieunijnej (OSS) i procedury importu (IOSS) dokonuje się na specjalnych zasadach.

Po złożeniu deklaracji VAT podatnik otrzymuje jednostkowy, unikatowy numer referencyjny (UNR). Wpłaty podatku należy dokonać w walucie EUR na rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście:

84 1010 1010 0165 9315 1697 8000

dla płatności dokonywanych z zagranicy:

PL84 1010 1010 0165 9315 1697 8000 (kod BIC: NBPLPLPW).

Co istotne, wpłata VAT z tytułu procedury szczególnej możliwa jest wyłącznie na wyżej wskazany rachunek bankowy Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Zobacz w LEX:

Procedura IOSS >

Podatnicy uprawnieni do korzystania z procedury IOSS >

Podmioty mogące być pośrednikami w procedurze IOSS >

Wpłata podatku z tytułu procedury szczególnej dokonana na mikrorachunek nie zostanie przekazana do państwa członkowskiego konsumpcji.

Trzeba pamiętać, aby zawsze podawać UNR podczas dokonywania płatności.

Aby płatność została prawidłowo przypisana do deklaracji, w tytule wpisać trzeba tylko i wyłącznie otrzymany numer UNR. Wpłaty opisane w inny sposób np. płatność za trzeci kwartał 2021 OSS, bądź z użyciem prawidłowego UNR ale z dopiskiem np. Deklaracja OSS UNR…, mogą zostać odrzucone i zwrócone na rachunek wpłacającego.

Przykładowy UNR:

  • dla procedury unijnej OSS to:

PL/PLXXXXXXX/Q3.2021

  • dla procedury nieunijnej OSS to:

PL/EUXXXXXXX/Q3.2021

PL/IMXXXXXXX/07.2021

Więcej informacji można znaleźć w Zasadach rozliczania podatku VAT w punkcie kompleksowej obsługi OSS i IOSS na stronie Punkt kompleksowej obsługi OSS i IOSS.

Zobacz również: Błąd w JPK_VAT bez czynnego żalu >>