Prezydent Andrzej Duda 27 grudnia ubr. podpisał uchwaloną  przez Sejm 17 grudnia 2022 r. ustawę o dodatku osłonowym, który jest częścią rządowej tarczy antyinflacyjnej. Przewiduje ona dodatek w wysokości od 500 zł do 1437,50 zł, w zależności od wielkości i dochodów gospodarstwa domowego dla wykorzystujących węgiel jako źródło ogrzewania. Dla pozostałych będzie to od 400 do 1150 zł. Sejm 17 grudnia br. przyjął część poprawek Senatu do ustawy, m.in. mającą usprawnić procedurę wypłaty dodatków, ale nie zgodził się na podniesienie z 4,7 mld zł do 9,4 mld zł budżetu na dodatki osłonowe. 

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.Podpisałam rozporządzenie, które określa wzór wniosku o dodatek osłonowy - poinformowała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Podkreśliła, że ponad 50 proc. gospodarstw domowych będzie mogło złożyć wnioski i otrzymać wsparcie. Od piątku wniosek będzie można złożyć w najbliższej gminie. - Od wtorku 4 stycznia 2022 r. będzie czynna specjalna infolinia dotycząca dodatku osłonowego - poinformował w poniedziałek na Twitterze resort klimatu i środowiska powołując się na szefową tego resortu Annę Moskwę.

Więcej: Komu przysługuje dodatek osłonowy>>
 

Część szerszego pakietu antyinflacyjnego

- Przystąpiliśmy do realizacji założeń dotyczącej tarczy antyinflacyjnej. Ma ona chronić polskie rodziny i polskie budżety domowe przed wzrostem cen. Rada Ministrów przyjęła pewne rozwiązania, które muszą zostać przyjęte ustawowo, a te rozwiązania, które można wdrożyć rozporządzeniami, są również już procedowane – powiedział premier Mateusz Morawiecki, zapowiadając pakiet działań osłonowych związanych z inflacją. Według premiera, wprowadzany pakiet inflacyjny nie tylko wspiera budżety domowe, ale też obniży presję inflacyjną o 1-1,5 proc..
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, odpowiadając podczas debaty w Sejmie na pytania posłów na temat projektu ustawy przypomniała, że stanowi on element pakietu antyinflacyjnego, który obejmuje także obniżkę VAT na gaz i energię elektryczną i ciepło systemowe, akcyzę na energię elektryczną i paliwa, a także redukcję opłaty emisyjnej i podatku od sprzedaży detalicznej. Dodała, że wartość całego pakietu to 10 mld zł.

Zobacz w LEX: Jesteś podatnikiem VAT? Sprawdź jakie zmiany czekają na Ciebie w 2022 roku! >

Dodatek dla rodzin o niskich dochodach

Według ustawy na dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób. Według pierwotnego rządowego projektu świadczenie miało generalnie wynosić 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa, które liczą od 2 do 3 osób, 850 zł dla gospodarstwa, w którym jest 4 lub 5 osób, a także 1 150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej 6 osób.  

Czytaj: Komu przysługuje dodatek osłonowy>>

PiS proponuje wyższe dodatki

Jednak podczas prac w komisji w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poprawkę złożył poseł Krzysztof Tchórzewski. - Mimo że została przeprowadzona dosyć wnikliwa analiza tej ustawy, to zauważyliśmy jeszcze konieczność wniesienia znaczącego uzupełnienia. Zgłaszam dodatkową poprawkę do projektu ustawy, żeby dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym, wykorzystujących węgiel do ogrzewania był w powiększonej wielkości do 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego składające się z dwóch-trzech osób, 1062,50 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób i 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej sześciu osób.

Dla pozostałych gospodarstw, nieogrzewających węglem, świadczenie ma wynosić 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa, które liczą od dwóch-trzech osób, 850 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób, a 1150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej sześć osób.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Oświadczenie o osobach prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe oraz o średnim dochodzie przypadającym na osobę w rodzinie >

W rządowym projekcie założono, że maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na dodatki osłonowe w 2022 r. ma wynieść 4,1 mld zł. Po uwzględnieniu poprawki łączne wydatki na ten cel w przyszłym roku mają wzrosnąć do 4 mld 700 mln zł. Jak mówił poseł Tchórzewski, zmiana ma na celu ochronę gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym ze względu na wzrost cen węgla.

Ustawa przewiduje, że jeśli dochody w gospodarstwie domowym przekroczą nieznacznie wyznaczony limit, świadczenie będzie wypłacane w wysokości równej różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Dodatek ma być wypłacany w dwóch ratach – pierwsza do 31 marca a druga do 2 grudnia 2022 r.

Zobacz procedurę w LEX: Opodatkowanie podatkiem akcyzowym energii elektrycznej >

Także obniżka VAT i akcyzy na energię

Ustawa to element działań mających ograniczać skutki rosnącej inflacji, której tempo zbliża się już do 8 procent. Wrowadzone będzie też obniżka podatku VAT na gaz ziemny do 8 proc. z 23 proc., a od stycznia obniży także VAT od energii elektrycznej. Poza tym wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE, a od 1 styczna 2022 r. do 31 maja 2022 r., na pięć miesięcy, paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Czytaj także: Sejm uchwalił ustawę obniżającą akcyzę na paliwa i prąd>>

- Jeśli w II kwartale przyszłego roku inflacja nie będzie pokazywała istotnych tendencji malejących, to będziemy działać dalej, będziemy wspierać polskich obywateli - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.