Nowy JPK_VAT będzie obejmował część deklaracyjną i ewidencyjną. Będzie trzeba go wysyłać w formie elektronicznej. Od 1 kwietnia 2020 r. w ten sposób będą już musiały rozliczyć podatek duże przedsiębiorstwa. Od 1 lipca 2020 r. natomiast obowiązek ten dotknie wszystkich pozostałych podatników VAT (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorców). Podmioty te będą mogły także wysyłać  nowy JPK_VAT od kwietnia na zasadzie dobrowolności. Ministerstwo Finansów zwraca jednak uwagę, że jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r., to wówczas nie będą mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

Zobacz również: Przedsiębiorcy będą mieli dodatkowe obowiązki >>

Kolejne zmiany w podatkach już w kwietniu >>

Paragon z NIP-em nie zawsze zastąpi fakturę >>

Od lipca 2020 r. nie będzie VAT-7 i VAT-7K

Od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT. Jak tłumaczy resort finansów, nowy JPK_VAT będzie dotyczyć rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

JPK_VAT będzie zawierać:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Czytaj w LEX: Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT >

 

JPK_VAT tylko w wersji elektronicznej

Resort finansów tłumaczy, że przedsiębiorca będzie przygotowywał i wysyłał tylko jeden plik, który będzie zawierać część ewidencyjną oraz deklaracyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K). JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
  • JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

  • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
  • profilem zaufanym,
  • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie miał możliwość pobrania urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Czytaj w LEX: VAT 2020 - przewodnik po zmianach >

 


Rozliczenia kwartalne VAT po nowemu

MF wyjaśnia, że podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, będą wypełniać tylko część ewidencyjną za pierwsze dwa miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Sprawdź w LEX: Czy w nowych ewidencjach VAT (od kwietnia 2020 r.) wykazuje się powiązania między podmiotami? >

Zdaniem MF, nowy JPK_VAT będzie ułatwieniem dla podatników. Przedsiębiorca zamiast – tak jak obecnie – składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki. Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności wystarczy jedna. Przedsiębiorca nie będzie zatem składał odrębnie dublujących się informacji. Resort finansów tłumaczy również, że zmniejszą się obciążenia sprawozdawcze dla podatników VAT. Dodatkowo ma zmniejszyć się również liczba dokumentów przetwarzanych w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej. Każde rozliczenie VAT ma być automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika. MF podkreśla, że dzięki temu zmniejszy się liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skrócenie czasu wykonywania czynności kontrolnych.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że nowy JPK_VAT wymusi podawanie więcej informacji o transakcjach. Zobacz więcej. >>