Zgodnie z nowymi rozwiązaniami dotychczasowe deklaracje VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane łącznie z informacją o ewidencji w jednym dokumencie elektronicznym - JPK_VAT. Tym samym zostanie zniesiony obowiązek obsługi odrębnych plików (deklaracji i ewidencji VAT). Ministerstwo Finansów podkreśla, że zmniejszy to koszty obsługi i pracochłonność wypełniania obowiązków sprawozdawczych przez podatników VAT. Resort zapewnia, że nowa struktura JPK_VAT została opracowana w wyniku konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami.

Zobacz również: Od stycznia nowe rygory w rozliczaniu VAT wewnątrz UE >>

 


Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_VAT7M dla podatników rozliczających się miesięcznie,
  • JPK_VAT7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Elementy nowego JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 1988) oraz opracowany na jego podstawie wzór schemy JPK_VAT, który jest dostępny na stronie Portalu Podatkowego.