Jak poinformowało Stowarzyszenie Prawników Rynku Motoryzacyjnego, polski rząd złożył albo dopiero złoży stosowny wniosek do Komisji Europejskiej.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia opublikowane zostało pismo Ministerstwa Finansów adresowane do Marka Koniecznego, prezesa Związku Dealerów Samochodów. MF informuje w nim, że wniosek (projekt) legislacyjny Komisji Europejskiej w sprawie tzw. decyzji derogacyjnej Rady przedłużającej o kolejne 3 lata możliwość stosowania przez Polskę odstępstwa od art. 26 ust. 1 lit. a i art. 168 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., str. I, z późn. zm.) – tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. – był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Grupy Roboczej ds. Podatkowych (WPTQ) na forum Rady Unii Europejskiej w dniu 11 lipca 2019 r.

Czytaj: UE: Polska dostała zgodę na zmianę limitu odliczeń VAT od samochodów "z kratką">>
 

Według MF, żadne państwo członkowskie nie zgłosiło wówczas sprzeciwu wobec wskazanego projektu decyzji derogacyjnej. 5 września 2019 r., jak twierdzi resort finansów, Sekretariat Generalny Rady zwrócił się do Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) o zarekomendowanie Radzie Unii Europejskiej przyjęcia decyzji derogacyjnej na jednym z najbliższych posiedzeń, jako punkt „A” (czyli w praktyce dokument gotowy do przyjęcia bez dyskusji). Według Ministerstwa Finansów, w praktyce oznacza to, że decyzja ta powinna zostać przyjęta przez Radę Unii Europejskiej najpewniej przed końcem października 2019 r.

Bez tego czekałby nas powrót do słynnej „kratki”

‒ Przeżyliśmy to już raz, kiedy w roku 2013 ministrowie Rostowski i Szczurek z powodu własnych błędów, ale i skutecznego lobbingu ze strony branży, nie dostali takiej zgody w odpowiednim terminie i przez trzy pierwsze miesiące 2014 roku mieliśmy sprzedaż aut z „kratką” z pełnym odliczeniem VAT. Później weszły w życie obecnie obowiązujące regulacje, znoszące limit kwotowy odliczenia. Wzrost sprzedaży aut, który wtedy się zaczął trwa nieprzerwanie do dziś ‒ powiedział nam Paweł Tuzinek, radca prawny Związku Dealerów Samochodów, prezes Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego. W pewnym momencie ‒ jak podkreślił ‒ istniało też ryzyko, że jeżeli rząd za późno wystąpił z wnioskiem, to prawdopodobnie nie uda mu się otrzymać decyzji do końca roku, m.in. z uwagi na wybory do Parlamentu Europejskiego i nowy skład Komisji Europejskiej.