Podatnicy gubią się w nowych przepisach dotyczących VAT i na początku roku kierują do fiskusa wiele pytań. Wicedyrektor departamentu podatku od towarów i usług w MF Zbigniew Makowski wyjaśnia najczęściej pojawiające się wątpliwości.

Rachunku podatnika VAT zwolnionego nie trzeba szukać w rejestrze

Okazuje się np., że podatnicy nie wiedzą czy w przypadku, gdy płatność jest realizowana na rzecz podatnika zwolnionego z VAT, muszą sprawdzać na jaki rachunek płacą. - Przepis jest w tym zakresie jednoznaczny – weryfikacja rachunku powinna następować wyłącznie wówczas, jeżeli zapłata dotyczy transakcji z podatnikiem VAT zarejestrowanym, jako podatnik VAT czynny - tłumaczy Zbigniew Makowski.

Jeżeli więc zapłata jest dokonywana na rzecz podatnika VAT zwolnionego, np. z uwagi na wykonywanie wyłącznie usług zwolnionych z VAT, wówczas nie ma potrzeby weryfikacji rachunku na wykazie podatników VAT. Podobnie, jeżeli zapłata jest dokonywana na rzecz podatnika zwolnionego z VAT z uwagi na poziom sprzedaży, w takiej sytuacji podatnik ten nie będzie nawet w ogóle widniał na wykazie (chyba, że zarejestruje się jako podatnik VAT zwolniony). - Taki stan rzeczy jest zgodny z przepisami - tłumaczy przedstawiciel MF.

Czytaj też: Wstępne wypełnianie PIT-ów za przedsiębiorców trochę później >

Czy każdą płatność trzeba weryfikować z wykazem podatników VAT?

Podatnicy pytają też, czy każdą płatność muszą weryfikować z wykazem podatników VAT. Makowski podkreśla, że nie jest to prawidłowe. Obowiązek zapłaty na rachunek uwidoczniony na wykazie podatników VAT ma zastosowanie tylko w pewnych specyficznych sytuacjach. Muszą być spełnione następujące warunki:

  1. transakcja, z którą związana jest płatność, przekracza kwotę 15 000 zł oraz
  2. transakcja była potwierdzona fakturą, wystawioną przez podatnika VAT czynnego.


- Nie należy zatem podchodzić do nowych regulacji w ten sposób, że każda płatność i na rzecz każdego kontrahenta musi być dokonywana na rachunek uwidoczniony na wykazie - podkreśla przedstawiciel MF.

Czytaj w LEX: Wyłączenie z kosztów ze względu na dokonywanie płatności na rachunek spoza białej listy >

 


Czy kontrahentowi, którego nie ma na wykazie, można wystawić fakturę lub paragon z NIP?

Wątpliwości podatników dotyczą też sytuacji, gdy kontrahenta nie ma na wykazie - czy wówczas można wystawić fakturę lub paragon z NIP?

- Najczęstszą przyczyną, dla której podatnik nie figuruje w wykazie podatników VAT, jest fakt, że podatnik ten wykonuje wyłącznie czynności zwolnione z VAT lub jest zwolniony z VAT z uwagi na poziom obrotów (do 200 tys. zł rocznie). Fakt, że dany podatnik nie figuruje w wykazie podatników VAT nie jest więc powodem, dla którego sprzedawca miałby mieć zakaz wystawienia faktury dokumentującej jego sprzedaż - informuje wicedyrektor i dodaje, że nie ma przepisu, który pozwalałby sprzedawcy na niewystawienie faktury z tego tylko względu, że nabywca nie figuruje w wykazie podatników VAT. Z kolei sankcja dotyczy sytuacji, w której sprzedawca wystawi fakturę do paragonu, na którym nie ma numeru NIP, a nie fakturę lub paragon z NIP dla nabywcy, który nie figuruje w wykazie - podkreślił.

 

AM/PAP