W zakładce Wtyczka do przesyłania interaktywnych formularzy PDF opublikowano nową wersję wtyczki (plug-in). Konieczność zainstalowania nowej wtyczki wynika z usunięcia z formularzy VAT pola „data urodzenia” dla osoby fizycznej. W celu podpisania deklaracji danymi autoryzującymi konieczne jest pobranie i zainstalowanie w systemie nowej wersji wtyczki 7.1.0.

Ministerstwo Finansów opublikowało również zaktualizowane robocze struktury nowego JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K).

W opublikowanych strukturach:

  • zaktualizowano elementy:
    • TDataCzas – zmiana zakresu na ,
    • P_34, P_49, P_52, P_68, P_69 oraz K_46 - zmiana definicji typu,
  • dodano sekwencję dla P_68 oraz P_69,
  • zmieniono kolejność występowania annotations dla sekwencji SprzedazWiersz oraz ZakupWiersz,
  • usunięto nadmiarowy typ TData,
  • poprawiono błędy pisarskie w opisie dla elementu K_18.

Zobacz również: Rewolucyjne zmiany w VAT od handlu międzynarodowego niepewne i pełne niejasności >>