Projektowany system w istocie ma się opierać na dwóch mechanizmach. Chodzi tu – po pierwsze – o mechanizm opłat – zgodnie z założeniami mają zostać wprowadzone dwa nowe rodzaje opłat: (i.) pierwsza opłata będzie uiszczana wyłącznie w zakresie wprowadzonych do obrotu produktów w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych, która będzie następnie będzie płacona na rzecz urzędów marszałkowskich oraz (ii.) druga opłata, która będzie dotyczyć w praktyce wszyskich innych produktów w opakowaniach, które zostaną wprowadzone do obrotu a która będzie uiszczana na rzecz organizacji rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Na ten moment nie są znane szczegóły tego jak często sprawozdawczość oraz opłaty będę wykonywane (dwa razy do roku/raz na kwartał/raz na miesiąc). Po drugie - mechanizm kaucyjny – będzie miał zastosowanie do wybranych rodzajów opakowań.

Zobacz również: Resort finansów czeka na głos podatnika >>

Import i wewnątrzwspólnotowe nabycie z nowymi obowiązkami

Oczywiście są to tylko założenia. Niemniej jednak pokazują fundamenty funkcjonowania przyszłego systemu. W zakresie pierwszego mechanizmu należy wskazać, że dotyczy on każdego kto dokonuje importu/nabycia wewnątrzwspólnotowego ale również produkcji produktów w opakowaniach na terytorium Polski. W praktyce takie podmioty łatwo zidentyfikować, bo zazwyczaj sprowadza się to do tego kto rozlicza się z podatku VAT właśnie z  tytułu importu/nabycia wewnątrzwspólnotowego. Warto podkreślić, że ten temat będzie również dotykać zagranicznych podmiotów zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce, które dokonują wyłącznie np. sprowadzenia określonych produktów i ich późniejszej sprzedaży. Bardzo często w imieniu tych podmiotów obowiązki środowiskowe są wykonywane przez polskich kontrahentów (co jest uznawane przez urzędy za błędne rozwiązanie). Dotyczy on każdego produktu w opakowaniu, który zostaje sprowadzony lub wyprodukowany na terytorium kraju. To nie jest mechanizm przeznaczony wyłącznie dla butelek plastikowych oraz szklanych czy też kartonów. Opakowaniem może być w praktyce wszystko co towarzyszy produktowi.

 

Przykład 1: Podmiot zagraniczny sprowadza z zagranicy produkty w opakowaniach w postaci smarów w puszkach w celu dalszej sprzedaży. W związku z wprowadzeniem opakowania w postaci puszki podmiot może być zobowiązany do rejestracji w bazie Bazy Danych o Odpadach oraz do rozliczenia opłaty z tytułu wprowadzenia tego opakowania do obrotu.

Przykład 2: Podmiot dokonuje produkcji żywności na terytorium kraju. Są to artykuły spożywcze znajdujące się w opakowaniu kartonowym. Dokonuje sprzedaży produktów zarówno na terytorium Polski jak i poza nim. W związku z wprowadzeniem opakowania kartonowego podmiot może być zobowiązany do rejestracji w bazie Bazy Danych o Odpadach oraz do rozliczenia opłaty z tytułu wprowadzenia tego opakowania do obrotu.

Krzysztof Wiński, starszy menedżer PwC

 

Daria Danecka, Wojciech Radecki

Sprawdź