Zmiany mają zapewnić większą kontrolę nad rynkiem smarów w Polsce. Chodzi głównie o wprowadzenie koncesji na wytwarzanie smarów i obrót smarami z zagranicą. W praktyce oznacza to, że każdy podmiot który kupuje smary za granicą w celu ich dalszej odsprzedaży na terytorium Polski będzie zobowiązany do uzyskania koncesji w miejsce obecnego statusu podmiotu przywożącego. Oprócz oczywistych trudności związanych ze zgromadzeniem dokumentacji niezbędnych do złożenia wniosku o koncesję, dodatkową barierą będzie uzyskanie zabezpieczenia w kwocie 2 mln zł oraz czas na złożenie takiego wniosku (będzie to miesiąc od dnia wejścia w życie rozporządzenia, które określa zakres towarów objętych obowiązkiem uzyskania koncesji oraz podmiotu przywożącego). Przeoczenie tego terminu będzie oznaczać zakaz prowadzenia działalności polegającej na dalszym handlu smarami.

Czytaj w LEX: Umowa o współdziałanie z KAS - na czym polega? >

 

Będzie nowa opłata depozytowa

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie opłaty depozytowej. Każdy sprzedawca smarów, który dokonuje przekazania produktu do użytkownika końcowego (konsumenta), czyli np. supermarket, który dokonuje sprzedaży oleju silnikowego, będzie zobowiązany do naliczania opłaty depozytowej w przypadku gdy użytkownik ten nie dokona zwrotu wymaganej ilości olejów odpadowych. Opłata ta może wynosić nawet do 10 zł za 1 litr smaru (pragnę przypomnieć, że akcyza w przypadku tego rodzaju produktów wynosi 1,80 zł za litr).

Zobacz również: Za sprowadzony samochód trzeba zapłacić akcyzę >>

Rząd planuje też zmiany w prowadzeniu punktu wymiany olejów. Każdy sprzedawca smarów samodzielnie lub poprzez powierzenie tego obowiązku innemu podmiotowi jest zobowiązany do prowadzenia punktu wymiany olejów, w których jest obowiązany do nieodpłatnego odbioru olejów odpadowych od użytkownika końcowego (konsumenta).

Czytaj w LEX: Zmiany w raportowaniu schematów podatkowych >

 


Zmiany w statusie podmiotu przywożącego

Planowane zmiany przewidują też aktualizację statusu podmiotu przywożącego. Każdy podmiot, który dokonuje przywozu smarów z zagranicy na własny użytek (w celu zużycia) będzie zobowiązany do ponownego złożenia dokumentacji związanej z podmiotem przywożącym w terminie miesiąca od wejścia w życie rozporządzenia, które określa zakres towarów objętych obowiązkiem uzyskania koncesji oraz podmiotu przywożącego.

Projekt wprowadza oczywiście surowe kary w przypadku braku dopełnienia formalności związanych z nowymi regulacjami. Przykładowo w przypadku braku umieszczenia w punkcie sprzedaży olejów informacji o rodzajach sprzedawanych olejów i preparatów smarowych może zostać nałożona kara pieniężna do wysokości 50 tys. zł. Również podmiot, który nie pobiera opłaty depozytowej podlega karze pieniężnej do wysokości 50 tys. zł.

Zgodnie z ogólnodostępnymi informacjami, projektowane regulacje mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku kalendarzowego.

Czytaj w LEX: Zmiany w podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej od 1 lipca 2020 r. >