Z przepisów ustawy o podatku akcyzowym wynika, że akcyza obejmuje:

 • import samochodów osobowych, które nigdy wcześniej nie były zarejestrowane na terenie Polski – sprowadzenie pojazdu spoza UE,
 • nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu, który nigdy nie był zarejestrowany w Polsce – sprowadzenie z jednego z krajów UE,
 • pierwszą sprzedaż samochodu na terytorium kraju (wyprodukowanego na jego terytorium lub od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa wyżej.

Akcyza od sprowadzonego samochodu - termin zapłaty

Przepisy określają termin - na zapłatę podatku akcyzowego jest 30 dni od momentu sprowadzenia pojazdu z zagranicy. Odpowiednią kwotę wpłaca się na konto urzędu skarbowego. Wcześniej trzeba jednak jeszcze złożyć deklarację uproszczoną nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U/S. Druk ten obowiązuje od października 2017 roku. Formalności można dokonać  przez internet, na pomocą Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w systemie e-Zefir.

Jest on dostępny na tej stronie. Na złożenie deklaracji jest tylko 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego. Najczęściej jest to dzień, kiedy pojazd wjechał do Polski. Konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • wypełniona deklarację AKC-U/S,
 • dowód zapłaty za wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy,
 • wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy,
 • umowa kupna-sprzedaży auta,
 • dowód rejestracyjny lub karta pojazdu,
 • przetłumaczone dokumenty,
 • zaświadczenie o badaniu technicznym,
 • potwierdzenie wyrejestrowania samochodu w kraju, w którym został kupiony.

Na podstawie tych dokumentów możliwe jest otrzymanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy.

Zobacz procedurę w LEX: Opodatkowanie podatkiem akcyzowym samochodów osobowych >

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Płaci się ją na konto urzędu gminy lub miasta, w miejscu rejestrowania pojazdu. Uzyskanie i posiadanie zaświadczenia o uiszczeniu akcyzy jest wymagane przy rejestracji samochodu w wydziale komunikacji w celu rejestracji pojazdu.

Sprawdź w LEX: Czy od zakupu aut używanych ze Szwecji od tamtejszej spółki należy opłacić podatek akcyzowy? >

Zobacz również: Skarbówka przyjmie wpłaty kartą >>

Wysokość podatku akcyzowego od sprowadzonego samochodu osobowego 

Wysokość podatku koniecznego do zapłaty uzależniona jest od dwóch kwestii. Jest to wartość samochodu i jego pojemność.

W przypadku samochodów osobowych o samochodów osobowych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3 podatek wynosi 18,6 proc. podstawy opodatkowania, czyli w uproszczeniu wartości samochodu. W przypadku pozostałych pojazdów samochodowych – 3,1 proc. podstawy opodatkowania.

Czytaj w LEX: Sprzedaż samochodu - skutki podatkowe >

Z przepisów wynika, że podstawą opodatkowania jest:

 • kwota należna z tytułu sprzedaży samochodu osobowego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy należne od tego samochodu osobowego,
 • kwota, jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód osobowy - w przypadku jego nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • wartość celna samochodu osobowego powiększona o należne cło - w przypadku importu tego samochodu.

Sprawdź w LEX: Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie motocykla powoduje konieczność zapłaty akcyzy?  >