Ministerstwo Finansów wyjaśniło Prawo.pl, że w ramach współpracy z Fundacją Polska Bezgotówkowa, wyposażenie w terminale płatnicze jednostek KAS będzie przeprowadzone etapowo. W pierwszej kolejności do urzędów trafi 168 terminali. Zostaną w nie wyposażone komórki w urzędach celno-skarbowych realizujące zadania w zakresie kontroli SENT.

Płatności kartą w systemie SENT

Planowane wdrożenie nastąpi w drugim kwartale br. Płatność za pomocą terminala będzie obejmowała należności wynikające z przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.

Chodzi tu m.in. przewóz paliw opałowych, suszu tytoniowego i produktów leczniczych. Co istotne, systemem monitorowania mogą być objęte również inne towary, w stosunku do których zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo wystąpienia naruszeń przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, mogących powodować, ze względu na skalę lub częstotliwość obrotu tymi towarami, znaczne uszczuplenia tych podatków.

Zobacz również: Płatność z faktury bez oznaczenia split paymentu też trzeba podzielić >>

- Jestem przekonany, że umożliwienie obywatelom regulowania swoich zobowiązań skarbowych wobec państwa przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych jest sporym ułatwieniem i sprzyja cyfryzacji polskiej gospodarki – twierdzi szef KAS Piotr Walczak.

 


Program Polska Bezgotówkowa promuje terminale i płatności kartą

Program Polska Bezgotówkowa ruszył w styczniu 2018 roku. Obejmuje urządzenia i transakcje płatnicze zarówno w sektorze publicznym i komercyjnym. Przez pierwsze dwa lata w ramach programu sfinansowano instalacje ponad 250 tys. terminali płatniczych. Wśród nich m.in. terminale wykorzystywane przez policję drogową oraz przez jednostki samorządu terytorialnego.