Dodatkowo utworzony zostanie nowy centralny system elektroniczny, który będzie służyć do przechowywania informacji o płatnościach i do dalszego przetwarzania tych informacji przez krajowych urzędników zajmujących się zwalczaniem nadużyć.

Nowe przepisy konieczne

Nowe przepisy to dwa akty ustawodawcze. Po pierwsze, chodzi o zmianę dyrektywy VAT wprowadzającą wymóg, by dostawcy usług płatniczych prowadzili ewidencję płatności transgranicznych związanych z e-handlem. Dane te będą udostępniane krajowym organom podatkowym na ściśle określonych warunkach, w tym związanych z ochroną danych. Po drugie, zmienione zostanie również rozporządzenie o współpracy administracyjnej w dziedzinie VAT. Szczegółowo określą one, w jaki sposób krajowe organy podatkowe będą współpracować przy wykrywaniu oszustw vatowskich i kontrolować przestrzeganie obowiązków związanych z VAT.

 

Zmiany dla e-handlu

Zmiany będą uzupełnieniem ram regulacyjnych VAT w e-handlu wchodzących w życie w styczniu 2021 r. Wprowadzają one nowe obowiązki VAT dla internetowych platform handlowych i uproszczone zasady przestrzegania obowiązków VAT dla firm internetowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 1 stycznia 2024 r.

Zobacz również: Firmy boją się obowiązkowego e-fakturowania >>