Z raportu wynika, że krajem, który wskazywany jest jako pionier w odchodzeniu od klasycznej, papierowej wymiany dokumentów na rzecz ich elektronicznych odpowiedników są Włochy. Już w ubiegłym roku wprowadzono tam obowiązkowe wysyłanie oraz odbieranie faktur przez niemal wszystkie podmioty gospodarcze (poza nielicznymi włączeniami mikro-przedsiębiorstw). Konieczność szybkiej zmiany porządku prawnego podyktowana tam była swego rodzaju sytuacją „nadzwyczajną”, czyli największą w Europie luką podatku VAT, przekraczającą 30 mld euro.

Czytaj w LEX: Sankcje za nieprzestrzeganie obowiązku przekazywania organom podatkowym danych w formacie JPK >

Elektroniczne księgowanie coraz popularniejsze

Grecja zamierza jeszcze w tym roku wprowadzić nowe wymogi wymuszające elektroniczne księgowanie w zakresie sprzedaży, zakupów oraz sprawozdawczości podatkowej. We Francji z kolei wszystkie wystawiane faktury – niezależnie od rodzaju wymieniających je podmiotów – będą elektroniczne od stycznia 2023 r. Pośród państw, które zamierzają zdigitalizować raportowanie podatkowe w najwyższym stopniu wskazać można na Węgry, Portugalię, Hiszpanię a także na Polskę. W Wielkiej Brytanii natomiast, ze względu na Brexit konieczne będą zmiany porządku prawnego dotyczącego rozliczania podatku VAT, gdyż nie będzie on już podporządkowany unijnym dyrektywom.

Zobacz również:
Faktury korygujące cały czas pełne wątpliwości >>

Nowy JPK_VAT z deklaracją już od kwietnia >>

– Z dużą dozą pewności mogę stwierdzić, że karuzela zmian w regulacjach dotyczących obiegu dokumentów między firmami dopiero nabiera rozpędu. Od 18 kwietnia 2019 r. wszedł w życie obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur dla zamówień publicznych o wartości powyżej 30 tys. euro. Od 1 sierpnia 2019 roku objął on wszystkie zamówienia publiczne. Obowiązek ten dotyczy zamawiających, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji lub ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. W tym roku możemy spodziewać się jednak zwiększenia zakresu tych zobowiązań, choćby ze względu na konsekwentną walkę z luką VAT. Stąd też zrozumiała wydaje się być niepewność przedsiębiorstw o to, czy zdołają zareagować na wprowadzane zmiany – tłumaczy Tomasz Kuciel, prezes firmy Edison.

Czytaj w LEX: Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT >

 

Pilna potrzeba wiedzy oraz narzędzi

Niemal 50 proc. respondentów badania autorstwa VATGlobal uzasadnia swoje obawy brakiem ekspertów w dziedzinie elektronicznego fakturowania wśród swej kadry. 51 proc. z nich nie planuje jednak przeprowadzać inwestycji związanych z ich pozyskaniem, co jest pewnym nakreśleniem trendu sięgania po wiedzę oraz rozwiązania podmiotów zewnętrznych, wyspecjalizowanych w tym obszarze. Z kolei dla prawie 60 proc. uczestników badania jednym z najtrudniejszych aspektów raportowania podatkowego jest powszechny brak kompleksowego zrozumienia przepisów dotyczących rozliczania VAT w państwach UE.

 


Perspektywy międzynarodowe

Główny Urząd Statystyczny poinformował przed kilkoma dniami, że w ubiegłym roku wartość eksportu z Polski wzrosła o 5,5 proc. przewyższając o 1,8 mld euro wartość importu. Nasi partnerzy handlowi to w zdecydowanej większości kraje Unii Europejskiej. Możliwości i szanse na systematyczne zwiększanie wartości eksportu stale rosną.

Zobacz w LEX: Kasy fiskalne online - szkolenie online >

- To dobra wiadomość dla krajowych przedsiębiorstw, które mogą czerpać coraz więcej korzyści z wymiany handlowej z innymi państwami Unii Europejskiej. Muszą jednak pamiętać, by komunikacja oraz wymiana szeregu dokumentów zachodziła w sposób zgodny z obowiązującym tam porządkiem prawnym, który coraz częściej będzie wymagał w pełni elektronicznego obiegu faktur czy zamówień oraz zgodności z wykorzystywanym przez konkretną firmę systemem informatycznym – dodaje Tomasz Kuciel.