Jeśli na fakturze zostanie jedynie doprecyzowana nazwa towaru, postępowanie takie będzie prawidłowe.

Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku, gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Zobacz również: Dam koszty, sprzedam faktury VAT >>

Powyższy przepis ma zagwarantować, że w przypadku zażądania przez nabywcę faktury w obrocie nie pozostaną dwa dokumenty dokumentujące tą samą czynność. Zarówno faktura, jak również paragon fiskalny powinny zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi. Żaden przepis nie wymaga jednak takiego samego opisania na fakturze towaru lub usługi jaki widniał na paragonie fiskalnym. Tym samym, jeśli na fakturze zostanie jedynie doprecyzowana nazwa towaru, postępowanie takie będzie prawidłowe.