W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa, rząd zapowiedział przygotowanie i przedstawienie na początku przyszłego tygodnia specjalnego pakietu osłonowego, który ma złagodzić jej skutki dla pracodawców i przedsiębiorców. Zmiany te mają dotknąć szeregu instrumentów, takich jak łatwiejszy dostęp do instrumentów pożyczkowych, dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, ale też konkretnych rozwiązań podatkowych.

Będą ułatwienia w rozliczaniu podatków

Pierwszym z nich jest zapowiadane odroczenie terminu wejścia w życie nowego JPK_V7M, czyli jednolitego pliku kontrolnego działającego na nowych zasadach, łączących raportowanie danych z deklaracji VAT oraz tych, które do tej pory uwzględniane były w JPK_VAT. Z zapowiedzi rządu wynika, że nowa specustawa ma ten proces opóźnić. Najprawdopodobniej raportowanie nowego JPK będzie obowiązkowe nawet dla dużych przedsiębiorców nie od 1 kwietnia, ale od 1 lipca 2020 roku.

Czytaj w LEX: Nowy plik JPK_VAT zamiast deklaracji VAT >

Celem wprowadzenia opóźnień jest danie przedsiębiorcom dłuższego okresu na przygotowania do nowych wymogów, zważywszy na fakt, że obecna sytuacja może mieć na takie przygotowania negatywny wpływ.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wpierające zwalczanie pandemii koronawirusa (COVID-19) >

- Nie da się ukryć, że ta deklaracja musi wzbudzać zadowolenie podatników. Wielokrotnie otrzymywaliśmy od naszych klientów sygnały, że czasu na wdrożenie nowych rozwiązań jest za mało. Tezę tę udowadniały również sondy przeprowadzane przez nas w trakcie naszych śniadań podatkowych. Podatnicy podkreślali, że nowe wymogi są mało precyzyjne, akcja informacyjna słabo prowadzona, a koszty wprowadzania zmian bardzo duże, wobec czego podatnicy po raz kolejny czują, że ciężar wprowadzania zmian ułatwiających działanie fiskusowi został przerzucony właśnie na biznes, zarówno w warstwie kosztowej, jak i wysiłku administracyjnego. Dobrze, że ostatecznie czasu będzie troszkę więcej, choć szkoda, że rząd dojrzał do tej decyzji dopiero wskutek pojawienia się koronawirusa – ocenia Maciej Dybaś, doradca podatkowy, starszy menadżer w Crido. Jego zdaniem, można też pokusić się o refleksję, że przy tak trudnej sytuacji jak obecna, w ogóle nie powinny pojawiać się przepisy nakładające na podatników jakiekolwiek nowe obowiązki formalne dotyczące raportowania podatkowego – może warto byłoby odłożyć wprowadzenie JPK_V7M np. dopiero na przyszły rok.

Czytaj w LEX: Obowiązki i uprawnienia pracodawców oraz pracowników związane z ustawą o przeciwdziałaniu COVID-19 >

 

Zmiany potrzebne też dla księgowych

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) zwraca jednak uwagę, że specustawa i przesunięcie terminów realizacji obowiązków podatkowych powinno dotyczyć także kwestii rachunkowych. Inicjatywę społeczną  koordynowały dr Teresa Cebrowska, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz dr Monika Król-Stępień, wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odział dolnośląski we Wrocławiu. Obie jednocześnie są parterami w Kancelarii Biegłych Rewidentów Quatro Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Zobacz również: Do urzędu skarbowego lepiej dzwonić niż przychodzić osobiście >>

Można wnioskować o raty lub umorzenie podatków >>

Jak dowiedziało się Prawo.pl, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce w czwartek przekazało Kancelarii Premiera Rady Ministrów postulat odroczenia terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych,  sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wszelkich instytucji udzielających dotacji oraz sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019, a także innych raportów i zeznań okresowych, dla których rygorystyczne terminy wynikają z innych przepisów w tym o obrocie papierami wartościowymi, prawa bankowego  dla których termin sporządzania i złożenia przypada po 12 marca 2020 r.

 


Trzeba wydłużyć terminy - nie tylko dla VAT

- Ogłoszenie  zamknięcia żłobków i przedszkoli  wstępnie do 25 marca zbiega się z dniem obowiązku złożenia deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 i JPK za miesiąc luty 2020 r. Niewiele późniejsza data to dzień  31 marca 2020r. -  dla większości firm w Polsce jest to graniczna data sporządzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz obowiązek złożenia m.in.: deklaracji CIT-8 za rok 2019, deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych, złożenia deklaracji IFT-2R, deklaracji ORD_U – tłumaczy dr Monika Król-Stępień.

Czytaj w LEX: Rozłożenie płatności podatku na raty i odroczenie terminu płatności podatku >

Zdaniem SKwP,  wstrzymanie czynności księgowych na okres – obecnie planowanych dwóch tygodni - spowoduje problem z terminowością i rzetelnością sporządzanych deklaracji, zeznań i sprawozdań. - Zwracamy uwagę, że problem dotyczy nie tylko grupy małych i średnich firm, które najczęściej  korzystają z outsorcingu księgowego, ale również dużych jednostek, w tym jednostek zaufania publicznego, które mają rygorystycznie określone terminy raportowania na Giełdzie Papierów Wartościowych czy New Connect oraz wszystkich, którzy korzystają z finansowania w formie  kredytów czy dotacji – podkreślają autorzy listu. Zwracają uwagę, że w działach finansowo-księgowych większości jednostek oraz w biurach rachunkowych obsługujących rachunkowość i finanse firm,  pracują głównie kobiety – matki, które będą zmuszone w obecnej kryzysowej  sytuacji pozostać z dziećmi w domach.  Ale również często księgowością zajmują się osoby starsze, które decydują się na domową kwarantannę, ze względu na fakt, że są w podwyższonej grupie ryzyka.

Czytaj w LEX: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na przykładach >

- Docierają do nas informacje, że  możliwości zdalnego  wykonania  pracy księgowych związanych z podatkami i sporządzeniem sprawozdania finansowego są  istotnie ograniczone. Nie wszystkie firmy korzystają z elektronicznego obiegu dokumentów i nie mają pełnej digitalizacji umów. W wielu przypadkach  księgowanie transakcji  wymaga wglądu w dokument źródłowy i umowę, do których nie będzie dostępu – podkreśla dr Monika Król-Stępień. Uruchomienie zdalnych pulpitów na prywatnych komputerach pracowników księgowości nie zawsze jest możliwe z uwagi na  ochronę danych finansowych i osobowych znajdujących się w dokumentach poszczególnych firm. Dodatkowo – ze zdalnych pulpitów nie jest możliwe wysyłanie deklaracji. W tej sytuacji pierwszy raz cała grupa wykonująca zawód księgowego i biegłego rewidenta  znalazła się w sytuacji uniemożliwiającej – z przyczyn od siebie niezależnych –  dopełnienie ustawowych terminów rozliczeń podatkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Czytaj w LEX: Zamknięcie roku w księgach rachunkowych - obowiązki głównego księgowego i kierownika jednostki >

Wydłużenie terminów pomoże księgowym

Zdaniem samorządu księgowych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że okres nieobecności może trwać dłużej niż do 25 marca 2020. Tym samym  SKwP wnioskuje o odroczenie wymienionych obowiązków do terminu 30 dni od daty zakończenia stanu epidemii i podjęcia decyzji o otwarciu żłobków, przedszkoli i szkół. A w przypadku zatwierdzenia sprawozdań finansowych 90 dni od tej daty.